Historia GR (B), Den föreställda nationen: historia, identitet, minnen och monument, 7,5 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Historia GR (B), Den föreställda nationen: historia, identitet, minnen och monument, 7,5 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Kursplan: Historia GR (B), Den föreställda nationen: historia, identitet, minnen och monument, 7,5 hp

Kurskod: HI054G Anmälningskod: M2079
Ort: Sundsvall Studieform: Distans Studiefart: 100%
Kursperiod: 2019-07-15 - 2019-08-18

Kursstart är den 15e juli, och tills dess ska du ha införskaffat den obligatoriska kurslitteraturen:

Anderson, Benedict, Imagined Communities, Verso, 2006
Gillis, John (red.), Commemorations: the politics of national identity, Princeton University Press, 1996 (1994)
Redin, Johan & Ruin, Hans (red.), Mellan minne och glömska: studier i det kulturella minnets förvandlingar, Daidalos, 2016

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.
Du som studerar på distans utan fysiska träffar, hittar information om datum, tider och annat i lärplattformen Moodle.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast 30 dagar innan kursstart. I Studentportalen tar du del av kursmaterial, registrerar dig på kurser och så vidare. Så registrerar du ett användar-ID för Studentportalen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation
Kursen är en nätkurs och innehåller inga fysiska träffar, i stället kommer lärplattformen Moodle vara vår mötesplats, där studiehandledning, uppgifter och annan viktig information kommer finnas tillgängliga vid kursstart.

När du väl har tillgång till läroplattformen Moodle och kurssidan läser du studiehandledningen som utförligt beskriver kursens upplägg, uppgifter, schema och tillkommande litteratur. På kurssidan finner du även förinspelade föreläsningar, tips på vidare fördjupning m.m. som kan underlätta dina studier.

Kursen inleds med en inläsningsvecka av antologin Commemorations: the politics of national identity samt de tillkommande artiklarna som preciseras i studiehandledningen på kurssidan och hämtas antingen via Mittuniversitetets bibliotekssöktjänst Primo eller som upplagda pdfer på Moodle. Efter inläsningen kommer en gruppövning där ni skriver och kommenterar diskussionsinlägg baserat på den inlästa litteraturen. Efter gruppövningen kommer två skriftliga uppgifter: en PM-uppgift och en avslutande hemtentamen.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Välkomstdag - för dig som är ny student
Ett universitet med äkta gemenskap, det brukar våra studenter säga om oss. Välkomstdagen – första måndagen på terminen - är ett bra sätt att lära känna universitetet, dina klasskompisar, andra studenter och att helt enkelt komma in i livet som student. Se Välkomstdag

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Christian Gerdov