Kriminologi GR (A), Introduktion till kriminologi, 7,5 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Kriminologi GR (A), Introduktion till kriminologi, 7,5 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Kursperioden sträcker sig från vecka 24 till och med vecka 33. Kursen går på halvfart vilket motsvarar ungefär 20 timmar per vecka. Inga obligatoriska träffar förekommer utan undervisningen bedrivs enbart via den interaktiva lärplattformen Moodle. Jag, Catherine de Oquiñena, som är lärare på kursen önskar dig välkommen att dela en del av sommaren med oss på Mittuniversitetet!

Kursplan: Kriminologi GR (A), Introduktion till kriminologi, 7,5 hp

Kurskod: KR011G Anmälningskod: Q2049
Ort: Sundsvall Studieform: Distans Studiefart: 50%
Kursperiod: 2019-06-10 - 2019-08-18

För denna kurs gäller ett krav på att registrerade studenter genomför en obligatorisk uppgift senast fredag den 28/6, kl. 23.55. Den obligatoriska uppgiften kräver inte att du har läst kurslitteraturen, utan är endast till för att registrera kursaktivitet. Uppgiften är därför inte betygsgrundande. Om du inte har genomfört uppgiften före utsatt tid så kommer ett s.k. tidigt avbrott att rapporteras

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom http://se.timeedit.net/web/miun/db1/student/. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.
Du som studerar på distans utan fysiska träffar, hittar information om datum, tider och annat i lärplattformen Moodle.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast 30 dagar innan kursstart. I Studentportalen tar du del av kursmaterial, registrerar dig på kurser och så vidare. Så registrerar du ett användar-ID för Studentportalen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation
Kursen är uppbyggd kring tre (3) moment, vilka kommer att behandlas genom kurslitteraturen, allmänna diskussioner, samt en avslutande övergripande examination på lärplattformen Moodle. Distansstudier vid Mittuniversitetet och inom kriminologi innebär att studierna främst bedrivs genom interaktion och kommunikation här på lärplattformen moodle. Ni uppmanas därför i att gemensamt söka nå momentens lärandemål, utan lärarens ständiga kontroll och översyn i att inlärningsprocessen framskrider.

Denna inlärningsprocess understödjer att ni får bästa behållning av kursen. Du förutsätts bland annat att mer självständigt söka efter kunskap och ta mer ansvar för den egna inlärningen. För distansstudier är det individuella ansvaret för inlärningen än mer betonat genom att det är få eller inga fysiska träffar. Ett aktivt deltagande i diskussionsforumen på lärplattformen är därför ett mycket viktigt moment i distansstudier.

Börja med att läsa studiehandboken och studiehandledningen för att få en bild av hur kursen är upplagd och vilka uppgifter som du ska göra under resans gång. Då vet du mer om vad som förväntas av dig och också vad du kan förvänta dig av kursen.

Har du inte införskaffat kurslitteraturen så är det hög tid! Det kan vara väntetid på kurslitteratur kring kursstart, så beställ den direkt. Litteraturlistan finner du i kursplanen och i studiehandledningen. Det bästa sättet att komma igång och få största utbytet av kursen är att börja läsa redan vid kursstart!

Bekanta dig med Moodle genom att klicka runt överallt – var nyfiken och klåfingrig! Det är viktigt att du känner till alla lärplattformens funktioner och att du har gjort dina profilinställningar redan vid kursstart, detta för att din IT-distanskurs skall kunna fungera på bästa sätt för dig.

Under Kommunikationsverktyg finner du ett forum för ”Presentationer”, där vi gärna vill att du skriver in en kort presentation av dig själv. Skriv gärna något om din bakgrund såsom tidigare studier och yrkeserfarenheter, var du bor, något intresse, utöver kriminologi, eller bara något kul som ingen av oss vet om dig men som du tycker vi borde veta!

Vi vill också gärna veta vad du har för erfarenheter, farhågor och förhoppningar på IT-distans och e-lärande (undervisning och lärande på nätet). Helt enkelt beskriva lite om dina tidigare erfarenheter; om du har pluggat på distans tidigare, vad tyckte var bra och vad som var dåligt, om du är helt ny inom e-lärande osv.

E-lärande i IT-distansstudier är en helt annan studieform än Campusstudier, i e-lärandet krävs ett större ansvar av studenten själv att ensam, men också tillsammans med övriga medstudenter, inhämta och skapa sig nya kunskaper. I e-lärande är det otroligt viktigt att vara aktiv och delaktig på lärplattformen, dels för att interagera med övriga medstudenter och därigenom känna samhörighet i det gemensamma intresset och lärandet, och dels för att erhålla fler perspektiv på det som ska läras in. Vi uppmuntrar därför till att du ger feedback på det andra skrivit – det är också alltid roligt att känna sig uppmärksammad i det man skrivit!

Distansstudier vid Mittuniversitetet och inom kriminologi innebär att studierna bedrivs genom interaktion och kommunikation i lärplattformen moodle. Ni uppmanas därför i att gemensamt söka nå momentens lärandemål, utan lärarens ständiga kontroll och översyn i att inlärningsprocessen framskrider. Denna inlärningsprocess understödjer att ni får bästa behållning av kursens tre (3) moment. Det aktiva deltagandet på lärplattformen är därför ett mycket viktigt moment i e-lärande.

Kursen kommer genomgående att innehålla gemensamma diskussionsuppgifter. De inlägg du skriver i forumet kommer inte att betygsättas utan vi vill med diskussionsuppgifterna uppmuntra er att aktivt diskutera med varandra utifrån den litteratur som gäller för kursen.

Ta dig an kurslitteraturen med stor entusiasm! Ett förslag på tidsplan och lässchema kommer att finnas i studiehandledningen som kan underlätta för dig att komma igång. Mer information och kursrelaterat material kommer att fyllas på i Moodle under kursens gång.

Kurslitteraturen är obligatorisk!

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Välkomstdag - för dig som är ny student
Ett universitet med äkta gemenskap, det brukar våra studenter säga om oss. Välkomstdagen – första måndagen på terminen - är ett bra sätt att lära känna universitetet, dina klasskompisar, andra studenter och att helt enkelt komma in i livet som student. Se Välkomstdag

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Så, ett sista råd är att du läser kurslitteratur och allt annat lärmaterial i Moodle ordentligt och att du tar för vana att gå ut i Moodle regelbundet, gärna varje dag!
Har du frågor eller funderingar? Är det något du saknar eller vill ha hjälp med? Tveka inte att kontakta oss!

Lycka till med studierna och väl mött i Moodle!

Med vänliga hälsningar Lärarlaget

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Catherine de Oquinena
Lärare