Litteraturvetenskap GR (A), Skönlitteratur i vård och socialt arbete, 7,5 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Litteraturvetenskap GR (A), Skönlitteratur i vård och socialt arbete, 7,5 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Vi som undervisar i denna kurs - Eva Nordlinder och Ulrika Lif - hoppas att du ska finna dina studier i sommar meningsfulla och givande!

Kursplan: Litteraturvetenskap GR (A), Skönlitteratur i vård och socialt arbete, 7,5 hp

Kurskod: LI037G Anmälningskod: M2169
Ort: Sundsvall Studieform: Distans Studiefart: 50%
Kursperiod: 2019-06-10 - 2019-08-18

När du registrerat dig får du tillgång till vår digitala kursplattform i Moodle. Vid behov kan du själv avregistrera dig från kursen inom tre veckor efter kursstart. Då har du rätt att söka kursen på nytt. Om du behöver avbryta dina studier senare än så vänder du dig till oss lärare och humanvetenskapliga fakultetskansliet: humexp@miun.se. Då har du dock inte rätt att söka kursen på nytt.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.
Du som studerar på distans utan fysiska träffar, hittar information om datum, tider och annat i lärplattformen Moodle.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast 30 dagar innan kursstart. I Studentportalen tar du del av kursmaterial, registrerar dig på kurser och så vidare. Så registrerar du ett användar-ID för Studentportalen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation
Så här är kursen upplagd:

Kursen går på halvfart, vilket innebär att du bör avsätta tid för cirka 20 timmars studier per vecka. Kursens distributionsform är IT-Distans, vilket innebär alltså att kursen läses helt över nätet, utan fysiska träffar. Ni kommer dels att arbeta med individuella insändningsuppgifter och grupprespons i diskussionsfora i Moodle, dels kommer vi att mötas i mindre studiegrupper vid två kortare - obligatoriska - nätseminarietillfällen via Zoom. Inför dessa sammankomster ska du förbereda redovisningar med mera i enlighet med instruktioner i kursens arbetsbrev 1 och 2 (tillgängliga i Moodle). Här följer datum för våra nätseminarier:

Seminarium 1 (via Zoom):
Måndag 24 juni kl. 08.15 - 17.00
Tisdag 25 juni kl. 08.15 - 17.00
Onsdag 26 juni kl. 08.15 - 12.00

Seminarium 2 (via Zoom)
Måndag den 12 augusti kl. 08.15 - 17.00
Tisdag den 13 augusti kl. 08.15 -17.00
Onsdag den 14 augusti kl. 08.15 - 12.00

Information om indelning i mindre studiegrupper samt exakta seminarietider för respektive studiegrupp kommer när registreringslistorna är klara. Observera att det alltså är obligatoriskt att närvara vid kursens två nätseminarietillfällen.

Instruktioner till Zoom, samt länkar till Evas och Ulrikas "Zoom-rum", hittar du i Moodle i god tid innan det första seminariet. Det är mycket viktigt att du gjort erforderliga tekniska förberedelser, så att din teknik fungerar.
...

Grundläggande kursinformation, såsom kursplan, studiehandledning med mera, finns också tillgänglig i Moodle. Till att börja med ska du arbeta med kursens inledande uppgifter A-D, som du hittar sist i detta välkomstbrev. Dessa sätter du med fördel igång med så snart som möjligt. Frågor om dessa uppgifter och annat kursrelaterat kommer du att kunna ställa dels i ett Allmänt forum i Moodle, dels direkt till oss lärare via e-post och telefon. Kontaktuppgifter finner du bland annat i slutet av detta brev.
...

Vill du redan nu börja skaffa litteratur, kan du titta i kursplanens litteraturlista. Kursens vetenskapliga kompendietexter finns tillgängliga i pdf-format på kursplattformen.

Obs! Viktigt! Följande titlar i litteraturlistan (se kursplanen) är fritt valbara:

Olsson, Hagar, Chitambo, Helsingfors: Schildts & Söderströms, 2004 (orig. 1933)
Schlink, Bernhard, Högläsaren, valfri utgåva (orig. 1995)
Mannheimer, Sara, Reglerna, Wahlström & Widstrand, Stockholm, 2008

Följande texter utgår:
Bettelheim, Bruno, Sagans förtrollade värld. Folksagornas innebörd och betydelse,
Stockholm: AWE/Geber, 1978. Följande avsnitt läses: ”Inledning” (s. 7-27); ”Livet
förutspått i vårt inre”, (s. 31-36); ”Hans och Greta” (s. 191-200) samt ”Skönheten och
odjuret” (s. 358-366)
Sagor: ”Hans och Greta” samt ”Skönheten och odjuret”, valfri version

Här följer instruktioner till kursens inledande uppgifter A-D:

De färdiga uppgifterna A-D lägger du senast den 14 juni ut i ett därför avsett diskussionsforum i Moodle i ett samlat dokument. Till och med den 19 juni tar du del av och kommenterar kortfattat dina studiegruppkamraters inledande uppgifter A-D.

Ta också gärna del av de två introduktionsföreläsningar som finns tillgängliga i Moodle. Dessa ger en god bakgrund till kursens ämnesfält och till de uppgifter du kommer att arbeta med.

Skrivrekommendation: Läsvänligt typsnitt (till exempel Times New Roman), 12 punkter, 1½ radavstånd.

Uppgift A-D:

A. Skriv några rader om dina förväntningar på kursen; vad du önskar att denna ska tillföra dig. Omfång: Cirka ½ sida.

B. Erinra dig ett berörande läsminne - valfri skönlitterär genre – lyrik, roman, novellsamling, dramatik…. Läs om den valda texten och reflektera över på vilket vis och varför just denna text berört dig. Minns du kanske något av läs-situationen (läs-miljö, dofter, lukter, ljud…)? Reflektera även över dina erfarenheter av boksamtal i grupp (i skolan, bokcirkel, andra former av litteratursamtal i grupp). Omfång: Cirka 1 sida.

C. Läs Lygia Bojunga Nunes "Den gula väskan" och reflektera särskilt över

skrivandets betydelse i den unga huvudgestalten Rakels liv? Hinder för hennes skrivande? Lösningar?

dina egna erfarenheter av skönlitterärt skrivande? Skrivandets betydelse för dig?
Drivkrafter och motiv till ditt skrivande?

dina erfarenheter av skrivande i grupp (i skolan, via studieförbund, högskola/universitet eller annat sammanhang)?

Omfång: Cirka 1½ sidor.

D. Läs Ola Sigurdson (red.), Kultur och hälsa: ett vidgat perspektiv - https://ckh.gu.se/publikationer, Göteborg: Göteborgs universitet, 2014. Bestäm dig för tre ”guldkorn”, som du finner särskilt angelägna i denna bok (tillgänglig även som pdf i Moodle), och reflektera över dessa. Omfång: Cirka 1 sida.

Lycka till!

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Välkomstdag - för dig som är ny student
Ett universitet med äkta gemenskap, det brukar våra studenter säga om oss. Välkomstdagen – första måndagen på terminen - är ett bra sätt att lära känna universitetet, dina klasskompisar, andra studenter och att helt enkelt komma in i livet som student. Se Välkomstdag

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Undervisande lärare är Ulrika Lif (ulrika.lif@miun.se; 072-506 58 21) och Eva Nordlinder (eva.nordlinder@miun.se). Vi ser fram emot en givande sommar tillsammans med er! Varmt välkomna att kontakta oss med eventuella frågor och reflektioner inför kursen och under studiernas gång.

Lycka till!

Bästa hälsningar,
Ulrika Lif & Eva Nordlinder

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Ulrika Lif