Pedagogik GR (A), Studieteknik, 3 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Pedagogik GR (A), Studieteknik, 3 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Kursen studieteknik 3 Hp har som syfte att möjliggöra för dig som student att på ett bra sätt komma igång med dina studier. Kursen syftar också till att ge en inblick i den kultur som råder i en universitetsmiljö samt att möjliggöra din utveckling av de lärandestrategier som passar dig bäst.

Kursplan: Pedagogik GR (A), Studieteknik, 3 hp

Kurskod: PE077G Anmälningskod: T2059
Ort: Sundsvall Studieform: Distans Studiefart: 25%
Kursperiod: 2019-06-10 - 2019-09-01

Kursen går 100 % distans utan fysiska träffar. Kursen examineras via två uppgifter. Du kan välja att anmäla dig till en studiegrupp där andra studenter som vill samarbeta också anmäler sig och så kan ni stötta varandra i lärprocessen eller så kan du välja att studera helt på egen hand. Har du frågor kring kursen och innehållet kan du ställa frågor till mig i kursrummet så hjälper jag dig.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.
Du som studerar på distans utan fysiska träffar, hittar information om datum, tider och annat i lärplattformen Moodle.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast 30 dagar innan kursstart. I Studentportalen tar du del av kursmaterial, registrerar dig på kurser och så vidare. Så registrerar du ett användar-ID för Studentportalen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation
Kursens syfte är att introducera till akademiska studier. Kursen syftar vidare till att synliggöra verktyg för lärande och kommunikation för effektiva studier och yrkesliv. Kursen vill erbjuda studerande möjligheter att utveckla studieteknik och lärandestrategier. Dessutom ges inblick i den akademiska kulturen och vetenskaplig kunskapsbildning.

Vill du komma igång innan kursen startar kan du läsa den obligatoriska litteraturen "Studieteknik, motivation och inspiration".
Det finns inspelade föreläsningar i kursen som ska stötta dig i ditt lärande.

Viktigt att tänka på är att det är du själv som styr din medverkan i kursen och studier 100% på nätet utan fysiska träffar kräver god studiedisciplin då det inte finns någon lärare som "driver" på dina studier. När väl kursen startar finns ett schema i kursrummet som du ska följa.

Författare/red: Bergman, Marina, Israelsson, Britt-Marie
Titel: Studieteknik, motivation och inspiration
Upplaga: 2015 1. uppl.
Förlag: Studentlitteratur, Lund
Kommentar: ISBN 9789144104287

Lärstilstestet Lärstilsappen, www.infomentor.se LÄRSTILSTESTET HAR UTGÅTT!

I moodle finns också en handlingsplan som du ska göra "Handlinsplan för målstyrt lärande och personlig utveckling".

Du har även möjlighet att, använda annan litteratur eller webbsidor som komplement till den obligatoriska kurslitteraturen.
Artikelkompendium tillkommer, ca 100 s.

Lärandemål
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
- självständigt planera sina studier
- reflektera över studieteknik och lärandestrategier
- sortera och strukturera kunskap i akademiska miljöer
- förstå universitetets roll i samhället

Innehåll
- Om akademiska studier
- Studieteknik, lärstilar och lärandestrategier
- Akademisk förståelse och färdighet
- Metakognition: att lära sig att lära

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Välkomstdag - för dig som är ny student
Ett universitet med äkta gemenskap, det brukar våra studenter säga om oss. Välkomstdagen – första måndagen på terminen - är ett bra sätt att lära känna universitetet, dina klasskompisar, andra studenter och att helt enkelt komma in i livet som student. Se Välkomstdag

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Varmt välkommen!

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Christina Widmark-Saari
Kursansvarig