Sociologi GR (A), Intersektionella perspektiv på migration och risk, 7,5 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Sociologi GR (A), Intersektionella perspektiv på migration och risk, 7,5 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Kul att du vill ta chansen att lära dig mer om migration, risk och intersektionalitet! Vi som är lärare på kursen ser fram emot att läsa era funderingar och diskutera litteraturen med er!

Kursplan: Sociologi GR (A), Intersektionella perspektiv på migration och risk, 7,5 hp

Kurskod: SO078G Anmälningskod: Q4029
Ort: Östersund Studieform: Distans Studiefart: 50%
Kursperiod: 2019-06-10 - 2019-08-18

Kursen börjar 10 juni, men innan dess får du tillgång till kurswebbplatsen på Moodle och studieguiden så att du vet hur kursen är upplagd och vilka datum det är viktigt att hålla koll på. Den första uppgiften "Reflektion och självpresentation" är obligatoriskt och det är genom detta moment som ni blir registrerade som aktiva på kursen så det är mycket viktigt att göra den innan deadline.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom https://cloud.timeedit.net/miun/web/personal/ri145607570047QQ58ZZ115002yYW2Q356208507Q5.html. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.
Du som studerar på distans utan fysiska träffar, hittar information om datum, tider och annat i lärplattformen Moodle.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast 30 dagar innan kursstart. I Studentportalen tar du del av kursmaterial, registrerar dig på kurser och så vidare. Så registrerar du ett användar-ID för Studentportalen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation
Undervisning ges i form av webföreläsningar, studentdiskussioner, dugga och PM. Kursen kräver ditt aktiva deltagande, engagemang och ansvar, där du som student är en resurs för hela gruppen. Webföreläsningar, diskussionsseminarier och examinationsuppgifter ska hjälpa dig på vägen att kursens lärandemål, men ett stort ansvar ligger också på dig som student att läsa och sätta dig in i kurslitteraturen.

Kursen och inlämningsuppgifterna är tänkt att följa en röd tråd där ni först tillgodogör er de verktyg som krävs för att förstå ett vidare teoretiskt resonemang för att i slutändan själva kunna tillämpa begrepp och teorier, vilket ni ska visa i det avslutande PM'et.

Kursen är upplagd kring fyra moment (ett inledande och tre som fokuserar på olika delar av litteraturen) med vägledande webföreläsningar för varje av de tre sista momenten. Tänk på att litteraturen kan upplevas som ganska krävande och att du behöver avsätta gott om tid för att läsa den.

De första texter ni ska läsa är två FN-rapporter om flyktingmigration:
- IDMC 2017 Global report on Internal Displacement (eller senare):
http://www.internal- displacement.org/global-report/grid2018/

- UNHCR Global Appeal 2017 Update: Precarious Futures Shared Responsibilities (eller senare): http://www.unhcr.org/the-global-appeal-and-supplementary-appeals.html

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Vi ser fram emot att distansdiskutera med er!

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Lovise Haj Brade
Vik. Lektor i genusvetenskap
Kursansvarig