Avslutade projekt

Spara favorit 3 maj maj 2017

Här presenteras en överblick av projekt som tidigare pågått på Sports Tech Research Centre men som nu är avslutade. 

Projekt

Demodetaljer

Demonstration of additive manufacturing as a method for fabrication of 316L-Grade Components

Syftet med projektet är att testa elektronstrålesmältning (EBM) som potentiell metod för tillverkning av komponenter i rostfritt stål till en fusionsreaktor i Frankrike.

Sports Tech Research Centre

Design and development of climatic wind tunnel for physiological sports experimentation

Projektet syftar till att skapa en standardiserad laboratoriemiljö där olika typer av fysiska aktiviteter inom idrott, sport och outdoor kan bedrivas och studeras under relevanta väder- och vindförhållanden.

labbmiljö

Innovativ komponentteknologi via pulverteknik

Universitet, industri och institut arbetar tillsammans för att utveckla nya pulvertekniska lösningar med fokus på produkter inom fordon, flyg och energi. I projektet integreras materialutveckling med pulversintring och hetisostatisk pressning, men även additiv tillverkning.

OPTIPAM

Optimerad produktionsprocess för additiv tillverkning, OPTIPAM, ska öka förståelsen och användningen av additiv tillverkning i svenska företag och på så vis stärka industrins konkurrenskraft.