Design and development of climatic wind tunnel for physiological sports experimentation

Spara favorit 28 okt oktober 2016
Sports Tech Research Centre

Projektet syftar till att skapa en standardiserad laboratoriemiljö där olika typer av fysiska aktiviteter inom idrott, sport och outdoor kan bedrivas och studeras under relevanta väder- och vindförhållanden.

Projektet är ett samarbete mellan forskare vid Sports Tech Research Centre och Loughborough University, England. Projektgruppens arbete har inneburit att skapa en kravprofil för laboratoriet, att utveckla och utvärdera en optimal design och geometrier genom databaserade simuleringar av luft- och regnflöden och att validera dessa genom fysiska mätningar i färdig etablerad miljö.

Arbetet har mynnat ut i en unikt laboratorium som består av en kombination av en arbetsstation innehållande ett modernt arbetsfysiologiskt laboratorium och en klimat- och vindtunnel. I arbetsstationen kan olika aktiviteter såsom gång, löpning, rullstols- och rullskidåkning, inlines och cykelåkning bedrivas på ett stort rullande band under påverkan av valda väder- och vindförhållanden. Med etableringen av laboratoriet så har nästa steg tagits i utvecklandet av en mer valid och relevant miljö för tester av idrottare inom många olika discipliner. I tillägg skapas en miljö där företag inom outdoor-branschen kan testa funktionaliteten för sina kläder och utrustningar vid valda fysiska aktiviteter och förhållanden som liknar deras tilltänkta användning.

Resultatet av projektgruppens arbete är på väg att avslutas genom publicering av det unika konceptet i en internationell vetenskaplig journal.

Projektet har delvis finansierats av Europeiska Unionen, Europeiska regionala utvecklingsfonden.