Pågående projekt

Spara favorit 3 maj maj 2017

Här presenteras en överblick av de projekt som pågår på Sports Tech Research Centre. Forskningen bedrivs inom tre huvudsakliga områden: ”Biomekanik och prestandaoptimering”, ”Människa och utrustning i samspel” och ”Additiv tillverkning och materialteknik”. 

Projekt

Sports Tech Research Centre

Amorfa metaller

Projektet syftar till att additivt framställa så kallade amorfa metaller. Dessa typer av metaller har en hållbarhet som vida överträffar de flesta konventionella metalliska materialen, såsom höghållfasta stål och titanlegeringar.

Projekt airdrag

Effects of air drag and drafting in double poling cross-country skiing

Projektet syftar till att studera betydelsen av drafting i längdskidåkning genom att undersöka hur mycket kraft och energi skidåkare kan spara genom att åka bakom andra skidåkare.

Sports Tech Research Centre

INNOKOMP

Projekt Innovativ pulverbaserad komponentteknologi, INNOKOMP, fokuserar på pulver, en grön teknik, som råmaterial för vidareförädling. En del av projektet inriktar sig på additiv tillverkning som möjlighet till avancerade och flexibla produkter vad gäller produktvolym och massproduktion.

Sports Tech Research Centre

Kryobehandling av skelettcancer

Behandling av skelettcancer är idag en omfattande procedur, både vad gäller själva ingreppet men även vad gäller patientens återhämtningstid efter operation. I projektet ska en ny metod med tillhörande utrustning för kryobehandling (frysbehandling) av skelettcancer tas fram.

Sports Tech Research Centre

Parakanot

Inom tävlingsidrott för människor med funktionsnedsättning så finns det skillnader i prestationsförmågan, vilket man kompenserar genom klassificering där slutresultatet justeras beroende på individens funktionsnedsättning. Projektet syftar till att göra klassificeringen i parasport mer rättvis.

Sports Tech Research Centre

Physiological effects of breathing resistance in equipment for measurements of aerobic energy expenditure

Projektet syftar till att studera motstånd mot andning i flödesmätare, ventiler, blandningskammare och andningsslangar samt dess effekter på idrottares lungventilation och aeroba energiomsättning.

Maskiningenjör - produktutveckling

Sports Tech Innovation Initiative

Sports Tech Innovation Initiative – STII, är en gemensam satsning av Mittuniversitetet och näringslivet som ska stärka förnyelseförmågan och konkurrenskraften främst hos företag som arbetar med innovativa produkter inom industri- och outdoorsektorn.

Spray 2

Spray 2

Självkörande fordon måste kunna fungera i alla väder, därför är det viktigt att kunna testa systemen och dess sensorer under väderleksförhållanden med nedsatt sikt. Projektet syftar till att ta fram provmetoder för väderoberoende fordonssensorer och kameror för ADAS system.

Sports Tech Research Centre

Utförslöpning

Att kunna hålla hög hastighet vid utomhuslöpning i branta utförsbackar är en viktig faktor, men hur springer du bäst rent tekniskt utför och vad ställer det för krav på utrustningen för att optimera kroppens rörelse?