Kryobehandling av skelettcancer

Spara favorit 16 nov november 2017
Sports Tech Research Centre
Temperaturmätning ner mot -100 grader.

Behandling av skelettcancer är idag en omfattande procedur, både vad gäller själva ingreppet men även vad gäller patientens återhämtningstid efter operation. I projektet ska en ny metod med tillhörande utrustning för kryobehandling (frysbehandling) av skelettcancer tas fram.

Ortopeder från Norrlands Universitetssjukhus i Umeå kontaktade Sports Tech Research Centre för att tillsammans utveckla en ny metod samt utrustning för så kallad kryobehandling av patienter med skelettcancer. Man har kommit en bit på väg i projektet och en funktionell prototyp är nära för att testas i kliniska försök.

Projektet förväntas generera en patentansökan och därför presenteras inga detaljer kring metodiken. En agil produktutvecklingsmetod kommer att användas för att ta fram den för tillfället mest kritiska designlösningen. Ett flertal designförslag kommer utvärderas i labbmiljö innan en etisk ansökan skrivs inför de kliniska studierna. Metodik och utrustning som forskargruppen sedan tidigare är väl förtrogen med kommer att nyttjas i projektet.

Projektet görs i samarbete mellan Sports Tech Research Centre och Norrlands universitetssjukhus och finansieras av Rolf och Gunilla Enströms stiftelse för forskning och utveckling.

Kontakt

Mikael Bäckström

Projekttid:
2017-

Finansiär

Rolf och Gunilla Enströms stiftelse för forskning och utveckling.