Stipendium för utlandsstudier 2020/21

Campus Östersund har fått besök av Klas Lif som gett en generös donation till Studenternas Stipendiestiftelse vid Mittuniversitetet. Stipendium från stiftelsen kan sökas för utlandsstudier 2020/21.

Studenternas Stipendiestiftelse delar årligen ut ett antal stipendier som ett stöd för att underlätta och utveckla utbildning och forskning, däribland utlandsstudier. Två stipendiater, Jon God och John Gabrielsson, var på plats och mottog diplom och Klas Lifs egen bok. Jon berättade om sin utlandsperiod i Kanada, medan John berättade om sina planer för data insamling i USA i vår. 

Det är fortfarande möjligt att söka utbytesplats och stipendium för utlandsstudier 2020/21.

Läs mer här: www.miun.se/utlandsstudier

Denna nyhet är riktad till: