Kvalitetsrapport för utbildningsprogrammen inom biologi, kemi och miljövetenskap klar

Spara favorit 1 jun juni 2019

Nu är slutrapporten från Treklöverns kvalitetsutvärdering av Mittuniversitetets utbildningar mot examina inom ämnena biologi, kemi och miljövetenskap klar. Rapporten lyfter fram både goda exempel och sådant som behöver åtgärdas.

Lärarlagen inom ämnesområdena biologi, kemi och miljövetenskap visar intresse och engagemang för sina studenter och utbildningar samt för kvalitetsfrågor. Även intresse för samverkan, Master by Research som utbildningsform samt studentrepresentation är några goda exempel som lyfts i rapporten.

Några saker som vi behöver arbeta vidare med är att säkerställa att alla lärandemål examineras enligt högskoleförordningen, att stärka lärares pedagogiska kompetens, samt att utarbeta ett mer effektivt system för kursvärderingar.

– Vi kan vara nöjda med våra utbildningar, samtidigt som vi ser vissa utmaningar som vi behöver jobba vidare med. Det gäller exempelvis kursvärderingar och programutvärderingar av program med få studenter, berättar Håkan Edlund, professor vid institutionen för kemiteknik och biträdande utvärderingsansvarig.

Rapporten har skickats till respektive ämne som nu kommer att påbörja arbetet med att ta fram handlingsplaner för det framtida kvalitetsarbetet.

Läs rapportenLyssna

Gemensam sak för ett bra kvalitetsarbete

 

Ett gemensamt utvärderingssystem för att stärka utbildningskvaliteten infördes under 2016 vid Karlstad universitet, Linnéuniversitetet och Mittuniversitetet. Bakgrunden är att lärosätena har ansvaret för att forma egna utvärderingssystem för området kvalitetssäkring, som ersätter den kontroll som tidigare har genomförts av Universitetskanslersämbetet UKÄ. Syftet är att både kontrollera utbildningarnas kvalitet och bidra till kvalitetsutveckling.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu

Installera webbappen på din iPhone eller iPad: klicka på   och lägg till på hemskärm.