Bra anpassning till coronasmittan av studentkårerna

Ons 14 okt 15:55

Ingen smittspridning av covid 19 har förekommit bland studenter på Mittuniversitetet. Studentkårerna i Sundsvall och Östersund är noga med att styra upp all sin verksamhet i enlighet med Folkhälsomyndighetens direktiv.

Corona covid-19

Studenter runt om i landet pekas ut som en riskgrupp för smittspridning, men studentkårerna på Mittuniversitetet behöver inte känna sig träffade. Ingen smittspridning har förekommit här, och kårerna följer Folkhälsomyndighetens direktiv vid alla sina arrangemang. Jonas Toresson, vice ordförande i studentkåren i Östersund, tycker att det hittills har fungerat bra.
– Pandemin har inte undgått någon och de flesta är väldigt förstående och vill ta sitt ansvar. Alla evenemang, som sittningar och styrelsemöten, genomförs enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi har dessutom valt att stänga våra lokaler då vi inte kan garantera att smittspridning inte sker. Vi ställer också krav på att våra sammarbetsorganisationer följer rekommendationerna vid sammarrangerade event mellan Studentkåren i Östersund och externa organisationer, säger han.

En stor eloge till alla studenter
Eva Dannetun, ordförande i samordningsgruppen för coronaanpassad campusutbildning, bekräftar att det inte finns någon ökning av smittspridning som är kopplad till Mittuniversitetets studenter.
–  Det är väldigt roligt att det fungerat så bra under terminsstarten. En stor eloge till alla studenter, studentkårerna, sektioner och linjeföreningar. Utmaningen att följa rekommendationerna kvarstår men ni har ju alla bevisat att ni vet hur ni ska göra så fortsätt på den inslagna vägen, säger hon.