Coronaanpassningar fortsätter under vårterminen

Mittuniversitetet kommer att fortsätta med coronaanpassad campusutbildning även under vårterminen. Det innebär att undervisning och examination i första hand även fortsättningsvis sker digitalt, men att vissa kurser, kursmoment och salstentamina kan ske på campus.

Rollup med texten "Var nära på avstånd"

Mittuniversitetet vill, så långt det är möjligt, ha ett levande campus, men åtgärder som kan bidra till att minimera spridningen av coronaviruset måste ändå få gå före.

– Det innebär att vi prioriterar campusundervisning för de som har obligatoriska kursmoment som måste genomföras på campus och som är avgörande för att man ska kunna gå vidare i sina studier. I andra hand prioriterar vi kursmoment för studenter som är nyantagna till campusprogram vårterminen 2021 samt studenter som var prioriterade höstterminen 2020, säger Eva Dannetun, ordförande i samordningsgruppen för coronaanpassad campusutbildning.

Det är önskvärt att nya studenter inför studiestart väljer att flytta till våra regioner, Östersund eller Sundsvall. Därför finns både nyantagna studenter, samt de studenter som antogs till höstterminen och som redan har en vana av viss undervisning på campus, med i prioriteringen. Information om hur det ser ut för just din utbildning får du av din lärare.

– Vi är fullt medvetna om att det är tufft för många av våra studenter att ställa om till distansundervisning, precis som det är en stor utmaning för vår personal. Det finns tack och lov än så länge ingen ökad smittspridning bland våra studenter och vi vill göra vad vi kan för att se till att det fortsätter att vara så, säger Eva Dannetun.

Även salstentamen och omtentamina ersätts generellt även under vårterminen med examinationsformer som inte kräver att man är på plats rent fysiskt, men även här kan det bli tal om undantag om det är så att examinationen måste ske på plats. Även i dessa fall blir du informerad av din lärare.

Titta gärna in på miun.se/student/corona för tips om hur du bäst hanterar dina distansstudier. Här hittar du också vanliga frågor och svar.