Torsdag 12 november mellan klockan 18.00–20.00 kommer Moodle inte vara tillgängligt. Viktigt att du avslutar allt arbete i Moodle innan klockan 18.00.

Distansutbildning, arbete vid dator, onlinemöte, skypemöte

 Ett arbete med Moodles filsystem behöver då genomföras.