Nu har ditt studentkonto flyttats från Google till Microsoft Office 365. Du behåller din nuvarande student.miun.se-mejladress men behöver under övergångsperioden ta hand om det du nu har i Google. Här finns mer information om förändringen.

Från och med vårterminens start 2021 slutar Mittuniversitetet att använda Google som tjänst för hantering av studentkonton och de tjänster som finns via Google Workspace (Google Apps). Vi byter då till motsvarande tjänster i Microsoft Office 365 (O365). 

Vad händer när – vad behöver jag göra

  • Den 19 januari fick du en O365-licens kopplad till ditt MIUN-studentkonto. Du får alltså ingen ny e-postadress, men du får en till postlåda i Microsoft med samma adress.
    Du kommer åt din e-post genom att logga in på studentwebben, scrolla ner på sidan till rubriken ”E-post” och klicka på länken ”Gå till e-post”.  
  • Sökvägarna har ställts om så att all ny e-post hamnar i din Microsoft-låda.
  • Under övergångsperioden, fram till 31 mars 2021, kommer du att ha tillgång till både din Google-låda och din Microsoft-låda så att du har möjlighet att ta hand om och flytta över material som du har i Google och vill behålla.  

Det du som student konkret behöver göra är alltså att flytta över det du vill behålla från Google till O365 före den 31 mars.

Microsofts instruktionsfilm - flytta dokument från Google drive till OneDrive
 
Du som är nyantagen student till vårterminen 2021 berörs inte av detta eftersom du inte får något Google-konto. Ditt studentkonto knyts direkt till O365.

Vidarebefordra e-post

För närvarande är det inte möjligt att vidarebefordra e-post från Outlook till din privata e-postlåda på grund av att Microsoft har gjort uppdateringar i sin miljö. Vi jobbar för att hitta en lösning och uppdaterar informationen när vi vet mer.

Vad är Office 365 

Office 365 (O365) är en molnbaserad plattform som kan underlätta dina studier. Den innehåller verktyg för att arbeta var som helst och på olika plattformar. Förutom kontorsprogram (Word, Powerpoint, Excel, Outlook e-post och kalender), så innehåller den även flera andra tjänster som exempelvis program för att samarbeta, spara och dela dokument, diskutera och planera. 

Mer information om O365 och hur du kommer igång 

Teams är en av tjänsterna som ingår i O365 och som du får tillgång till via ditt MIUN-studentkonto den 19 januari. Det kan användas för möten och samarbeten med andra via Internet  

Information om hur du använder och laddar ner Teams. 

Regler för användning av O365 

Syftet med O365 är att stödja den verksamhet och de uppgifter som studierna kräverDet är viktigt att du läser igenom reglerna för O365 som ingår i ansvarsförbindelsen som gäller för ditt studentkonto! 

Regler och skyldigheter när du använder Mittuniversitets nätverk. 

Bakgrund 

Mittuniversitetet fastställde under 2020 en strategisk inriktning för webbaserat kontorsstöd, datalagring och samarbetsprogram. Den innebär att Office 365 ska vara den huvudsakliga plattformen för kommunikation, samarbete och möten för universitetet. En följd av detta är att Mittuniversitetet slutar använda Google för hantering av studentkonton och de tjänster som finns via Google Workspace (Google Apps).  

Kontakt 

Om du stöter på problem i samband med övergången kontakta helpdesk.