Förlängda restriktioner med anledning av Corona

Tis 15 dec 11:19

Coronaviruset har ännu inte lättat sitt grepp om oss, och restriktionerna fortsätter såväl på Mittuniversitetet som i samhället i övrigt. Mittuniversitetet har därför beslutat att förlänga den särskilda coronaanpassningen ytterligare, fram till och med den 21 mars 2021.

Vi fortsätter alltså att hålla oss hemma i så stor utsträckning som det är möjligt. All undervisning och examinationer ska därför ske digitalt om inte fysisk närvaro på campus är absolut nödvändig.

Campus
Hus N i Sundsvall och hus G i Östersund hålls fortfarande öppet, i övrigt är lokalerna låsta. Det innebär att du behöver ditt passerkort för att ta dig in i andra byggnader. Såväl bibliotekets som Servicecenters öppettider kan komma att ändras med kort varsel. Håll dig uppdaterad via deras respektive sidor:

Biblioteket
Servicecenter 

Praktik, examensarbete, VFU, etc
Om du ska genomföra en extern praktik eller liknande behöver du stämma av med din praktikplats/värdorganisation om praktiken är möjlig att genomföra. Kontakta din lärare om du har frågor kring detta.

Din kurs/program
Vissa frågor som rör din kurs eller ditt program behöver du vända dig till din lärare eller programansvariga för att få svar på. Det gäller till exempel examinationer, eventuell campusförlagd undervisning och liknande.

Studentkåren
Studentkårerna i Sundsvall och Östersund bevakar studenternas intressen och deltar i utformningen av beslut i frågor relaterade till corona. Ta gärna kontakt med dem om du har synpunkter eller förslag.

Det viktigaste att hålla koll på
• Du får information från din lärare som rör din undervisning på den kurs du läser.
• Är du anmäld till en tenta får du information om vad som gäller från din lärare. 
• Studera hemma i så stor utsträckning som möjligt.  
• Håll dig informerad! Du hittar mer information på vår corona-sida miun.se/student/corona