Coronaviruset – Rekommendationer till sjuksköterskestudenter

Om du som student har förkylningssymtom, även milda sådana, så får du inte vara på VFU/praktik och du ska inte heller vistas på universitetet. Du ska stanna hemma tills du är helt symtomfri.

Sjuksköterska med äldre man

Den 10 mars höjde Folkhälsomyndigheten sin bedömning för smitta inom Sverige till högsta nivå (nivå 5 av 5)

Enligt smittskyddslagen ska var och en genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar. Den som dessutom vet eller misstänker att hen bär på en smittsam sjukdom är också skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att skydda andra mot smittrisk.

Det uppdaterade läget 10 mars innebär att det är viktig att var och en med symptom, även milda, begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras (oavsett om man inte tror att det är Corona). Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattning.

Även ni studenter ska följa den rekommendationen. Detta innebär rent konkret att om du som student har förkylningssymtom, även milda sådana, så får du inte vara på VFU och du ska inte heller vistas på universitetet. Du ska stanna hemma tills du är helt symtomfri.

OBS! Studenter som någon av de senaste 14 dagarna vistats i berörda riskområden (Kina, Sydkorea, Iran, Norra Italien och Österrikiska Tyrolen) är med omedelbar verkan avstängda från VFU/klinisk praktik i hälso- och sjukvård och äldreomsorg i 9 dagar.

Kontakta alltid din lärare och din VFU-handledare om så är fallet och du behöver vara hemma. Om du är student som växelvis bor på annan ort, rekommenderas att du stannar på hemorten. Vi kommer att försöka att erbjuda föreläsningar och seminarier eller examinationer på distans, då vi vill minska resandet och därmed minska risk för spridning av smittan. 

Med vänlig hälsning
Marie Häggström, Prefekt för Institutionen för Omvårdnad

Kontakt

Marie Häggström

Prefekt |Head of Department

010-142 86 69