Fortsatt distans under resten av våren och sommaren samt plan för hösten

Fortsatt distans under resten av våren och sommaren samt plan för hösten

Digital undervisning och examination fortsätter under resten av vårterminen och även under sommarterminen. Det har Mittuniversitetets ledning nu beslutat. Dessutom finns nu en övergripande plan för hur verksamheten ska bedrivas i höst som tar hänsyn till åtgärder för att minska smittspridning.

Webbutveckling

Vi ser tre olika scenarier inför hösten. Ett där smittspridningen fortsätter och verksamheten fortsätter helt på distans. Ett annat där smittspridningen lättat och där vi kan återgå till campus. Det vi utgår ifrån främst är ett scenario där vi fortfarande måste planera för att minska smittspridning, men där delar av verksamhet kan genomföras på campus och att för många inte är på campus samtidigt.

Varje utbildning arbetar just nu med en plan för hur höstens undervisning ska ske utifrån att vi ska bidra till minskad smittspridning. Olika utbildningar har olika behov av särskilda undervisningslokaler, salstentamen, fysiska möten osv. Därför kommer lösningarna att se olika ut. Det kan även se olika ut mellan olika årskurser inom samma program.

En samordningsgrupp med representanter från både fakulteter, studentkårer och förvaltning, har bildats för att ta fram kriterier som verksamheten kan utgå från och för att samordna alla verksamheters planer så att inte för många samlas på campus samtidigt.

Du som student kommer att få mer information om vad som gäller i just din utbildning av din lärare.