Vad händer med min utbildning? Ska jag planera för att plugga på distans eller campus? Just nu är frågorna många och Mittuniversitetet planerar utifrån olika scenarier med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset.

Studenter på campus

Det pågår gemensamma diskussioner mellan alla lärosäten om på vilket sätt utbildningar ska bedrivas till hösten. Vi följer utvecklingen noga och förstår att både studenter och lärare behöver veta hur det kommer att bli så snart som möjligt för att kunna planera. Utifrån det föränderliga läget är det tyvärr svårt att kunna lämna tydliga besked.

Under vecka 18 kommer Mittuniversitetet att besluta om en inriktning som lärarna kan börja planera utifrån. Efter det kommer du som student att få mer information från din lärare om i vilken form din utbildning planeras att bli genomförd i höst.

Vad är viktigt att tänka på just nu?

Det är viktigt att var och en följer de rekommendationer som finns för att vi ska minska smittspridningen. Vi vill skydda riskgrupper och även se till att våra kurser kan genomföras på ett så bra sätt som möjligt genom att undvika hög sjukfrånvaro hos både studenter och lärare. Av den anledningen ska alla studenter och medarbetare, som kan, tillsvidare fortsätta att studera och jobba hemifrån för att undvika risk för smittspridning. De allra flesta lärarna arbetar hemifrån, så du som student kan inte besöka dina lärare på campus, utan hänvisas till andra kontaktvägar.

Vem kan vara på campus?

Campus är bara tillgängligt för de studenter som behöver universitetets tjänster för att kunna fortsätta studierna. Det kan handla om att använda datasal eller wifi, Bibliotekets, Servicecenters, Studenthälsans eller andras tjänster som inte kan göras på webben eller över telefon. Ett fåtal utbildningar genomför även laborationer och liknande moment i små grupper i kurser som kräver det.

Vissa studenter kan också behöva använda grupprum för att det av olika skäl inte fungerar att mötas digitalt. Då är det väldigt viktigt att ni tänker på att hålla distansen så gott det går, att vara noga med handhygienen samt att absolut inte gå till campus vid minsta symtom på förkylning eller influensa. Innan du går till campus så fundera över om det är nödvändigt. Det är väldigt viktigt att vi alla är uthålliga så att vi klarar av att hantera den rådande situationen.