Att studera hemma kräver rutiner och en agenda för dagen

Att studera hemma kräver rutiner och en agenda för dagen

Studenthälsan coachar gärna studenterna till en ökad studiemotivation. Coronapandemin påverkade studenternas studiemotivation. Hör hur studenthälsan jobbar under pandemin.

Skärmklipp Siv Englund studenthälsan

Lyssna på hela intervjun med Siv Englund studentsjuksköterska på Mittuniversitetet.

Kontakten med studenthälsan sjönk till hälften av alla besök i början av coronapandemin , men har nu ökat igen. Nu är det mer kontakt via telefon eller videolänk, berättar Siv Englund studentsjuksköterska på Mittuniversitetet. Hon ger också konkreta tips i en intervju kring motivationen och stress.

För att få en bra studiemiljö hemma så tycker Siv att det ska finnas en speciell plats där du kan sitta med dina studier. Då förstår även vänner och familj att detta är din studieplats och det blir lättare att skilja mellan studier och vardagssysslor. Tänk även på att:

  • hålla kontakten med kursansvariga och studiekamrater, för möjligheten att ”bolla” och ta hjälp av andra.
  • dålig sömn eller annat som gör att du mår dåligt? Boka in ett samtal med studenthälsan. 
     

Alla människor skjuter mer eller mindre upp viktiga saker då och då. Ni känner säkert igen er? Studenthälsan har gjort en föreläsning om prokastinering, som ni kan ta del av på miuns webb.

Studenthälsan tar hand om många olika frågeställningar så boka ett samtal innan det blir för jobbigt!

 

Här hittar du kontaktuppgifter till studenthälsan