Viss campusundervisning kan genomföras i höst

Den 29 maj meddelade regeringen att kravet på distansundervisning med anledning av coronaviruset lättar den 15 juni, men universitet och högskolor ska fortfarande bidra till minskad smittspridning, bland annat genom fortsatt distansundervisning då det är möjligt.

MI7A8950.jpg

Mittuniversitetets planering inför hösten utgår från att viss undervisning ska kunna genomföras på campus. Först och främst behöver studenter som har praktiska moment som måste utföras på plats ha företräde till lokalerna. De moment i undervisningen som kan genomföras på distans planeras generellt att fortsätta på distans.

Ett intensivt planeringsarbete pågår på hela Mittuniversitetet för att säkerställa att Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan följas i höst i de fall där campusundervisning ska återupptas. Det handlar bland annat om att inte samla större grupper än 50 personer samt att skapa förutsättningar för att kunna sitta utspritt i våra lokaler.

Även om distansundervisningen fortsätter för många behöver studenter som normalt ska läsa på campus vara förberedda på att campusundervisningen kan återupptas, exempelvis genom att ha ordnat med studentboende.

Du som student kommer att få mer information av din lärare om vad som gäller i just din utbildning. Du som läser en distansutbildning utan fysiska träffar fortsätter att läsa helt på distans.

 

Från regeringens pressmeddelande:
– Beskedet är viktigt. Nu kan studenter, universitet och högskolor förbereda sig för att övergå till mer av undervisning på campus. Men allt kommer inte bli som vanligt i höst. Lärosätena har ett ansvar att anpassa undervisningen och minska smittspridning. Ett stort personligt ansvar ligger också på studenterna. Att klara av sina studier men också att stanna hemma vid minsta tecken på sjukdom, hålla avstånd och tvätta händerna. Tillsammans kan vi klara detta, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning. 
Läs hela pressmeddelandet 

Från Folkhälsomyndighetens pressmeddelande:
Högskolor, universitet, kommunal vuxenutbildning, yrkeshögskola och annan utbildning som riktas mer mot vuxna studenter hänvisas till de föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer som gäller för övriga samhället. Det kan till exempel innebära att man håller distansundervisning när så är möjligt, som för teoretiska moment, men återupptar undervisning på plats i lokalerna för praktiska moment. Ytterst är det upp till huvudmannen att på det sätt som bäst passar verksamheten bidra till att minimera smittspridning.
Läs hela pressmeddelandet