Om studenter eller personal smittats av covid-19

Om du som student vid Mittuniversitetet testats positivt för covid-19 rekommenderas du att meddela din kursansvarige lärare. Mittuniversitetet har dialog med smittskyddsläkaren om hantering av smittspårning och åtgärder vid eventuell smittspridning inom grupper på universitetet.

Corona covid-19

Uppsala universitet har en situation där drygt 20 studenter (15 september) inom en utbildning smittats med covid-19. Även Wargetinskolan i Östersund berättade i media förra veckan att flera elever skickats hem som en försiktighetsåtgärd då fall av covid-19 upptäckts. Mittuniversitetet har dialog med smittskyddsläkare om hur hantering av eventuell smittspridning ska hanteras hos oss.

Studenter och medarbetare uppmanas återigen att följa rekommendationerna samt att testa sig vid misstanke om smitta. Studenter uppmanas att kontakta sin kursansvarige lärare om provresultatet visar på smitta. Detta för att vi så snabbt som möjligt ska få indikationer på om det finns smittspridning inom en viss grupp. 

– Vi som studenter spelar en viktig roll för att förhindra smittspridning genom att vi följer rekommendationerna. Just nu pågår ett intensivt arbete för att förbättra möjligheterna för studenterna att kunna träffas på ett coronaanpassat sätt, säger Rebecka Mc Neill, ordförande för Studentkåren i Sundsvall.

Även Studentkåren i Östersund jobbar hårt för att hitta platser för studenter att kunna umgås på, där restriktionerna kan efterlevas. Hilda Månsson, ordförande i Studentkåren i Östersund säger:

– Vi ber om tålamod och uthållighet, då du som enskild individ kan ändra förutsättningarna för smittspridningen. Vi vet att många studenter längtar efter att kunna umgås mer, men vi vill påminna om vikten av att följa de rekommendationer som finns i samhället och på universitetet.

Det innebär för alla att:

  • stanna hemma om du är sjuk – även om du bara är lite sjuk
  • om du är sjuk – kontakta 1177 för att testa dig
  • håll avstånd till andra – undvik folksamlingar
  • fortsätt tvätta händerna noga och använd handsprit

För oss på Mittuniversitetet innebär det också att:

  • minimera resandet om du har möjlighet
  • studera hemifrån om du kan
  • träffa dina studiekamrater digitalt istället för fysiskt när det är möjligt
  • respektera avståndsmarkeringar – och låt dessa sitta uppe!
  • respektera den coronaanpassade möbleringen – och möblera inte om!
  • om du testats för covid-19 – stanna hemma under tiden du väntar på provsvaret

Under frågor och svar kan du läsa mer om hur Mittuniversitetet hanterar smittspridning och sjukdomsfall av covid-19.

Till frågor och svar