Det här gäller för salstentamen

Tor 07 jan 2021 14:36

När nu en ny tentamensperiod tar sin början finns det en del att tänka på med anledning av den rådande coronapandemin. Eftersom vissa tentor behöver göras på plats vill vi påminna om vilka förhållningsregler som gäller för salstentamen.

När nu en ny tentamensperiod tar sin början finns det en del att tänka på med anledning av den rådande coronapandemin. Eftersom vissa tentor behöver göras på plats vill vi påminna om vilka förhållningsregler som gäller för salstentamen.

• Vid salstentamen begränsar vi antalet deltagare till maximalt 50 personer i varje sal. Avståndet mellan skrivplatserna kommer att vara väl tilltaget. Tänk på att hålla avstånd när du går in och ut ur lokalen, liksom när du väntar utanför.

• Vid transporter till och från campus med kollektivtrafik ber vi dig att hålla dig till Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Från och med den 7 januari rekommenderas munskydd i kollektivtrafiken under rusningstid.

• Känner du dig sjuk – stanna hemma! Det är viktigt att vi följer FHM:s alla rekommendationer, håll avstånd, tvätta händerna ofta och stanna hemma om du är sjuk och även om du bara har lindriga symtom  

• Om du på grund av till exempel sjukdom inte kan närvara vid salstentamen så kommer det att arrangeras extra tentamenstillfälle. Observera är att detta tillfälle endast är till för dig som blivit förhindrad att delta på ordinarie tenta. Det går inte att delta vid båda tillfällena. Blir du underkänd på en tenta är du som vanligt hänvisad till utlagda tillfällen för omtentamen.

Sidan uppdaterades 2021-01-07