Tor 09 sep 11:23

Är du student på Mittuniversitetet och gör ett examensarbete med koppling till aluminiumindustrin? Då kan du söka Allowpriset som Kubal delar ut varje år. Sista ansökningsdag är den 15 september!

Allow-priset KUBAL

Kubal delar årligen ut Allow-priset för det examensarbete vid Mittuniversitetet som bidrar till att stödja aluminiumindustrins miljöomställningsarbete genom innovativa och nytänkande lösningar för en grönare industri. 
 
Priset på 10 000kr delas endast ut till dig som är student vid Mittuniversitetet. 

Här kan du läsa mer om priset och kriterierna för att söka