Campusundervisningen fortsätter tillsvidare

Fre 07 jan 2022 10:00

Tillsvidare fortsätter de allmänna råd och rekommendationer från 23 december att gälla för universitet och högskolor.

När det gäller universitet och högskolor säger rekommendationerna från 23 december att undervisning i huvudsak även fortsättningsvis ska ges på campus. För att glesa ut i undervisningslokalerna och undvika trängsel kan undervisning på distans genomföras t.ex. vid större föreläsningar, men distansundervisning ska inte gälla som en heltidsåtgärd.

Tentamina och examinationer bör enligt rekommendationerna genomföras på plats i lokaler med lämpliga smittskyddsåtgärder, till exempel för att undvika trängsel vid in- och utgång. Vid salstentamina finns handsprit tillgängligt i anslutning till tentasalen samt munskydd för dig som vill använda under tentan.

Regeringens beslut att införa vaccinationsbevis för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar påverkar inte ordinarie undervisning och examinationer vid universitetet.

För dig som är på plats i våra lokaler gäller att du ska tänka på att hålla avstånd samt följa övriga allmänna rekommendationer och riktlinjer.

Har du frågor om vad som gäller just din utbildning, kontakta din kurs- eller programansvarig.

Sidan uppdaterades 2022-01-07