Förlängda restriktioner med anledning av pandemin

Tis 02 feb 2021 09:15

Mittuniversitetets restriktioner till följd av den pågående pandemin har nu förlängts till och med den 29 augusti 2021. Det innebär bland annat fortsatt digital undervisning.

Corona covid-19

Den ökade smittspridningen och de skärpta rekommendationerna som Folkhälsomyndigheten och regionerna infört gör att Mittuniversitetet nu förlänger beslutet om coronaanpassad utbildning. Beslutet förlängs fram till den 29 augusti 2021. I och med detta omfattas även omtentamen i augusti. Beslutet kan komma att förändras utifrån smittspridning. 

Likvärdiga förutsättningar för omtentamen
Beslutet från 2020-11-24 gällde för hela Mittuniversitetet från och med den 24 november 2020 till och med den 17 januari 2021. Den 15 december förlängdes beslutet till och med den 21 mars 2021. I och med fortsatt smittspridning förlängs beslutet till och med den 29 augusti 2021. I och med detta omfattas även omtentamen i augusti. Detta för att studenterna i så stor utsträcknings om möjligt ska få likvärdiga förutsättningar vid omtentamen. Det innebär alltså att eventuell omtentamen bör ges i samma form som ordinarie tentamen gavs.

Sidan uppdaterades 2021-02-02