Förlängda restriktioner med anledning av pandemin

Mittuniversitetets restriktioner till följd av den pågående pandemin har nu förlängts till och med den 29 augusti 2021. Det innebär bland annat fortsatt digital undervisning.

Corona covid-19

Den ökade smittspridningen och de skärpta rekommendationerna som Folkhälsomyndigheten och regionerna infört gör att Mittuniversitetet nu förlänger beslutet om coronaanpassad utbildning. Beslutet förlängs fram till den 29 augusti 2021. I och med detta omfattas även omtentamen i augusti. Beslutet kan komma att förändras utifrån smittspridning. 

Likvärdiga förutsättningar för omtentamen
Beslutet från 2020-11-24 gällde för hela Mittuniversitetet från och med den 24 november 2020 till och med den 17 januari 2021. Den 15 december förlängdes beslutet till och med den 21 mars 2021. I och med fortsatt smittspridning förlängs beslutet till och med den 29 augusti 2021. I och med detta omfattas även omtentamen i augusti. Detta för att studenterna i så stor utsträcknings om möjligt ska få likvärdiga förutsättningar vid omtentamen. Det innebär alltså att eventuell omtentamen bör ges i samma form som ordinarie tentamen gavs.