Besked om hösten i slutet av juni

Mån 17 maj 2021 13:26

I slutet av juni, och i god tid innan antagningsbeskeden sänds ut, kommer schemat för campusundervisning i höst att presenteras. Förhoppningen är att växelvisa studier på campus och distans ska gå att genomföra.

Campus Sundsvall

Osäkerheten kring hur pandemiläget kommer att utveckla sig gör det svårt att ge några definitiva besked om hur hösten kommer att se ut. Prorektor Eva Dannetun, som också är samordnare för universitetets coronagrupp, är dock försiktigt positiv.
– Tanken är att utbildning ska ske växelvis på campus och på distans, så att studenter som sökt till campusutbildningar kan få vissa lektioner på plats. Med växelvis undervisning kan vi undvika trängsel då färre personer befinner sig på campus samtidigt, säger hon.

Schemat för hur campustiden ska fördelas, som bygger på prefekternas önskemål, kommer att presenteras i slutet av juni.

Smittspridningens tre olika nivåer
I en rapport från Folkhälsomyndigheten beskrivs tre olika nivåer för smittspridning och rekommenderade åtgärder utifrån dessa:
• Nivå 3 innebär ett nationellt tillstånd med hårt belastad sjukvård som manifesteras genom att ett flertal regioner befinner sig i katastrofläge, förstärkningsläge eller stabsläge. Vård som inte är akut måste skjutas upp eftersom ett stort antal individer behöver vård för covid-19. En majoritet av regionerna har antingen en platå, är på en hög nivå eller har ett ökande antal fall.

• Nivå 2 innebär ett nationellt tillstånd där sjukvården i de flesta regioner har goda förutsättningar att klara av vård av covid-19-patienter. Det är en platåfas i smittspridningen på en relativt låg nivå eller ett minskande antal fall i flertalet regioner. Vid den här nivån kan rekommendationen om distansundervisning för bland annat lärosäten tas bort.

• Nivå 1 innebär ett tillstånd där det är få patienter som är inlagda med covid-19. Få individer bekräftas smittade med covid-19, och endast mindre utbrott förekommer.

– Hur pandemiläget ser ut efter sommaren är avgörande för hur vi i slutändan får agera men förhoppningen är att vi befinner oss i nivå 2 och kan bedriva en coronaanpassad campusutbildning. Det är det vi fortsätter att planera för, säger Eva Dannetun.

 

Här kan du läsa mer om de tre olika nivåerna och vad de innebär

Sidan uppdaterades 2021-05-17