Aktiviteter i Studieverkstaden under höstterminen

Fre 03 sep 10:47

Välkommen till Studieverkstadens zoomföreläsningar under hösten. Här får du ta del av många användbara tips och råd kring studier och studieteknik. Vi har även drop in i Studieverkstaden.

Penna och papper

Nu startar startar höstens aktiviteter i Studieverkstaden! Varje torsdag kl. 12.30-13.00 hålls föreläsningar om ämnen som är användbara för alla studenter och vid varje tillfälle ges möjlighet att ställa frågor. Vecka 45 är det en temavecka med korta föreläsningar varje dag på temat Uppsatsskrivande.

Ingen föranmälan behövs, det är bara att dyka upp. 

Du ansluter till zoomrummet via denna länk:

https://miun-se.zoom.us/j/63100751623

Förutom dessa korta föreläsningar erbjuder Studieverkstaden drop in där du som student får hjälp med med akademiskt skrivande, att söka artiklar och böcker, referenshantering samt hjälp med Word. Det finns också möjlighet att få stöd i matematik och hjälp med studieteknik.

Läs mer om drop in

Program hösten 2021

 

Vecka 39 Word

– Vi guidar dig och ger dig tips för att lyckasmed Word. Om du exempelvis har lämnat sidnumreringen och innehållsförteckningen till sista stund kan denna presentation vara matnyttig.

 

Vecka 40 Excel  

- Excel är ett användbart program när du arbetar med tabeller och uträkningar. Vi går igenom enkla funktioner i Excel för att förenkla detta arbete.

 

Vecka 41 Studieteknik

– I den här föreläsningen tar vi upp hur du kan hitta goda studievanor, ta dig an litteratur samt finna en balans mellan studier och fritid.

 

Vecka 42 Grundläggande grammatik med fokus på ordföljd  

– Om det var länge sedan du studerade, om du har annat modersmål än svenska eller bara vill friska upp dina kunskaper får du här en kort genomgång av grundläggande regler för ordföljd på svenska.

 

Vecka 43 Text- och språkriktighet

– Många studenter känner sig osäkra på hur de ska formulera sig i sina uppsatser. Här kan du ta del av matnyttiga tips och råd kring akademiskt skrivande på svenska.        

 

Vecka 44 Att förmedla både egna och andras tankar i texten

– Här får du tips och råd om vad som är viktigt att tänka på för att texten ska kunna hänga ihop som en helhet då det gäller att hålla isär de egna tankarna från de använda källorna.

Vecka 45 Uppsats 

Måndag Tid, planering, upplägg och samarbete inför uppsats  

– Funderar du på hur du ska fördela din tid, eller kanske hur du kan bygga en bra relation till din uppsatskamrat? Robin Zetterberg kommer i denna föreläsning att gå igenom hur du kan lägga en god grund för ett effektivt uppsatsarbete.

Tisdag Litteratursökning

– När det är dags att börja leta material till uppsatsen kan det vara bra för dig att känna till var och hur du söker. Under denna kortföreläsning ger Olivia Ekman och Lovisa Larsson tips på olika databaser och hur du söker i dessa.

Onsdag Uppsatsstrukturen

– Kanske är du osäker på vad teori egentligen är, eller hur du ska tänka när uppsatsens syfte ska formuleras? Vid denna kortföreläsning ger Anna-Karin Enqvist dig som ska skriva uppsats kortfattad information om uppsatsens olika delar och vad dessa ska innehålla.

Torsdag Parafrasering

– Parafrasering är en omskrivning av en text i annan form eller med andra ord; detta görs ofta i syfte att förenkla eller förtydliga innehållet. Vid parafrasering behålls allt från originaltexten förutom själva orden och terminologin. Mattias Sjöqvist berättar mer om detta spännande ämne.

Fredag Textredigering 

– Innan uppsatsen är färdig att lämnas in behöver texten bearbetas. Det här arbetet kan handla om allt från att rätta stavfel till att flytta, ta bort och skriva om olika avsnitt för att uppsatsen ska kunna bli sammanhängande. Mattias Sjöqvist ger dig tips och råd som kan vara värdefulla i redigeringsarbetet.

 

Vecka 46 Grunderna i SPSS  

– SPSS är ett datorprogram för statistisk analys och här får du lära dig grunderna för hur du använder programmet om du ska använda dig av siffror och statistik i din uppsats.

     

Vecka 47 Zotero 

– Med Zotero kan du smidigt lägga in källhänvisningar och referenser i dina texter samtidigt som du söker efter information och även organisera ett personligt filbibliotek Programmet kan vara intressant för dig som har börjat skriva uppsats och har svårt att hålla koll på dina referenser.

 

Vecka 48 Word   

– Favorit i repris! Vi guidar dig och ger dig tips för att lyckasmed Word. Om du exempelvis har lämnat sidnumreringen och innehållsförteckningen till sista stund kan denna presentation vara matnyttig.

 

Vecka 49 Talängslan

– Det är vanligt att känna oro eller nervositet för att tala inför andra. Vid den här kortföreläsningen får du veta mer om talängslan och vad du kan göra för att träna upp din förmåga att hålla muntliga presentationer. 

 

Vecka 50 Studietips inför tenta och omtenta

– Här får du tips på hur du kan förbereda dig på bästa sätt inför dina tentor. Presentationen vänder sig till dig som har en eller flera tentor, eller omtentor, att studera till.