Kom och sjöng i Svenska kyrkans studentkör

Tor 16 sep 10:15

Upplev gemenskapen och körsångens kraft. Välkommen till Stora kyrkans studentkör i Östersund. Övning onsdagar ojämna veckor.

kvinnliga och manliga studneter sjunger i kör med körledare

Schola Cantorum, Stora kyrkans studentkör, är för dig som är 18-27 år, student på Mittuniversitetet eller bor i Östersund. Övning onsdagar ojämna veckor 16:30-18:00 med start 15 september. Plats Kanslihuset ingång från innergården. Det serveras ”Afternoon tea” klockan 16.00 i anslutning till övningen, utan avgift.

Kontakt: ingrid.lofgren@svenskakyrkan.se  070-359 01 93

Mer info om kören hos Svenska kyrkan

 

SCHOLA CANTORUM – Stora kyrkans studentkör

Schola Cantorum var i begynnelsen ett sångarkollegium vid större medeltida kyrkor med stor traditionsbevarande betydelse för den gregorianska sången. Idag är Schola Cantorum en studentkör knuten till en domkyrka. I Sverige finns det bland annat i Uppsala. Nu är det dags att även Östersund får en studentkör!

En studentkör som bjuder på konserter och sångliga evenemang på universitetet, i kyrkan, i staden, vid Valborgsmässoafton och vår soaréer. En Studentkör som kommer att röra sig i båda riktningarna, det profana och det sakrala, men där grundfundamentet för sången kommer vara i det sakrala, kyrkomusikens tradition, utveckling och betydelse genom tiderna och NU. Därtill en förståelse för teori och rytmik, d.v.s. att möta sången och musiken med hjälp av hela kroppen som instrument. Att göra något estetiskt, som att t.ex. sjunga i kör, gör något gott med ett lärande i övrigt samt för kroppen, knoppen och själens återhämtning och kraft.

Välkommen att söka du som vill vara med och skapa denna studentkör. Du är mellan 18-27 år och student på Mittuniversitetet eller boende i Östersund.