När du är antagen till kurs eller program och tackat ja till din plats behöver du registrera dig för att officiellt räknas som student aktuell termin. Du kan registrera dig på kurs tidigast två vardagar innan kursstart. Du måste ha skapat ett MiunID innan.

En registrering är ett krav för att du skall kunna erhålla studiemedel från CSN, kunna delta i undervisningen och anmäla dig till tentamen för din utbildning samt förnya ditt Miun-kort. Du behöver registrera dig för varje kurs du läser och du gör själva registreringen i Ladok. Information om när din kurs startar hittar du i välkomstbrevet från din utbildning

Du kan registrera dig tidigast två vardagar innan kursstarten. När du är registerad kan det ta upp till en timme efter registrering innan du kan se din kurs i Moodle

Registreringen gör du i Ladok genom att följa stegen nedan.

 1. Om du inte redan gjort det börja med att skapa ett Studentkonto/MiunID på Mittuniversitetet. Observera att det kan bli en fördröjning (mellan 10 minuter till påföljande dag) från det att du skapat ett Studentkonto tills du kan gå vidare och registrera dig på kurs i Ladok

 2. Gå till Mitt Ladok

 3. Sök och välj "Mid Sweden University" 

 4. Klicka "Proceed to log in"

 5. Logga in med dina inloggningsuppgifter för ditt Studentkonto på Mittuniversitetet

 6. Registrera dig på de kurser du skall läsa. Läser du ett program måste du registrera dig till varje enskild kurs som ingår i programmet

 7. Registreringsknappen är aktiv när kursen är öppen för registrering vilket normalt är två vardagar innan kursstart Exempel: Om kursen börjar på en måndag kan du registrera dig tidigast torsdagen innan. Hur länge servicen att själv registrera sig förblir öppen, varierar från kurs till kurs och bestäms av varje institution, men normalt bör den vara tillgänglig minst en vecka efter kursstart.

Gå till Mitt Ladok

Problem med registrering?

 • Är du antagen med villkor
 • Har du blivit antagen efter att registreringsperioden passerat
 • Har du tidigare varit registrerad på kursen
 • Om det av någon annan anledning inte fungerar att registrera sig 

Ta kontakt med ansvarig kursadministartör för att få hjälp med registrering. För kontaktuppgifter till rätt kursadministratör kontakta Servicecenter. 

Omregistering på kurs

För att öka rättssäkerheten och underlätta administrationen för hur lärosätet ska hantera studenter som vill omregistreras på fristående kurser gäller universitetsgemensamma regler.

Så här påverkas du om du tidigare varit registerad på en kurs:

 • Önskar du att omregistreras på kursen för att följa undervisningen en gång till, ska du söka kursen igen via antagning.se i konkurrens med övriga sökanden. Om du blir antagen, omregistreras du på kursen. Om du inte sökt om kursen via antagning.se, kan du bli omregistrerad om plats finns och kursen inte har några reserver. Kontakta utbildningshandläggare vid den institution där kursen ges.
   
 • Om du endast vill genomföra examinationer, utan att omregistreras på kursen, får du tillträde till lärplattformen i anslutning till examinationen eller tillgång till tentamensanmälan i Ladok. Om en kurs har ändrat kurskod och/eller examinationsmoduler, kan examination enligt den nya kursplanen vara nödvändig. Kontakta utbildningshandläggare vid den institution där kursen ges.