Datateknik GR (A), Datavetenskaplig introduktionskurs, 7,5 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Datateknik GR (A), Datavetenskaplig introduktionskurs, 7,5 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Mitt namn är Robert Jonsson och det är jag som är kursens lärare. Det är till mig du vänder dig om du har några frågor som rör kursen. Det är även jag som kommer att rätta dina inlämningsuppgifter och så småningom även din tenta.

Kursen startar måndag den 2 september (v. 36) i Mittuniversitetets utbildningsplattform Moodle. Du börjar dina studier själv genom att läsa den kursinformation som finns i kursen i Moodle. Kl. 10.30 samma dag kommer jag att hålla ett inledande videomöte. Information om detta möte finns i Moodle.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.
Du som studerar på distans utan fysiska träffar, hittar information om datum, tider och annat i lärplattformen Moodle.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast 30 dagar innan kursstart. I Studentportalen tar du del av kursmaterial, registrerar dig på kurser och så vidare. Så registrerar du ett användar-ID för Studentportalen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation

Det här en distanskurs vilket innebär att det inte kommer att förekomma några traditionella föreläsningar. Det kommer inte heller att vara några träffar du måste gå på, utan du kan sitta och läsa kursen var du vill så länge som du har tillgång till Moodle.

Allt kursmaterialet är skrivet på svenska och all handledning i kursen ges också på svenska. Kursboken är på engelska och det finns en del länkar till resurser på Internet som kan komma att vara på engelska.

All programvara som användas i kursen finns att ladda ner gratis från Internet. Vilka dessa programvaror är finns specificerat i Moodle.

Var aktiv i kursen!
För att visa att du är aktiv på kursen måste du under de tre första veckorna genomföra ett obligatoriskt kursmoment som framgår när du loggar in i kursen i Moodle. Om du inte genomför aktiviteten förlorar du din plats på kursen. Det medför att du inte kan fortsätta att följa denna kursomgång. Du får söka kursen nästa gång den erbjuds.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Jag hälsar dig återigen varmt välkommen till kursen. Har du några frågor om kursen, dess innehåll eller upplägg är det bara att höra av dig till mig via e-post.

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetRobert Jonsson
kursansvarig