Kriminologi GR (B), Beroendelära och kriminalitet, 7,5 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Kriminologi GR (B), Beroendelära och kriminalitet, 7,5 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Kursperioden sträcker sig från vecka 36 till och med vecka 45. Kursen går på halvfart vilket motsvarar ungefär 20 timmar per vecka. Inga obligatoriska träffar förekommer, utan undervisningen bedrivs enbart via interaktiva plattformen Moodle. Jag; Leif Franzén, som är lärare på kursen önskar dig välkommen att dela en del av sommaren med oss här på Mittuniversitetet

Kursplan: Kriminologi GR (B), Beroendelära och kriminalitet, 7,5 hp

Kurskod: KR026G Anmälningskod: Q2331
Ort: Sundsvall Studieform: Distans Studiefart: 50%
Kursperiod: 2019-09-02 - 2019-11-10

För denna kurs gäller ett krav på att registrerade studenter genomför en obligatorisk uppgift senast fredag den 13 september, kl. 23.55. Den obligatoriska uppgiften kräver inte att du har läst kurslitteraturen, utan är endast till för att registrera kursaktivitet. Uppgiften är därför inte betygsgrundande. Om du inte har genomfört uppgiften före utsatt tid så kommer ett s.k. tidigt avbrott att rapp

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.
Du som studerar på distans utan fysiska träffar, hittar information om datum, tider och annat i lärplattformen Moodle.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast 30 dagar innan kursstart. I Studentportalen tar du del av kursmaterial, registrerar dig på kurser och så vidare. Så registrerar du ett användar-ID för Studentportalen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation
Den modell vi tillämpar i denna kurs bygger på en fördjupning av kunskaper inom olika fält. För att ge dig möjlighet till detta kommer kursen att bygga på en koppling mellan ett veten-skapligt evidensbaserat teoretiskt perspektiv och ett praktiskt perspektiv. Förståelsenivån i kursen omfattar att definiera olika centrala begrepp genom att på olika sätt beskriva eller namnge de centrala begreppen, som diskuteras i kursen. Vidare uppmuntras studenten att kritiskt reflektera över hur ett bemötande av personer som är kriminellt belastade och samtidigt drogberoende ska ske på ett konstruktivt vis. Kurslitteraturen tjänar som en god vägledning och är obligatorisk.
Genom hela kursen kommer interaktionen mellan studenter och lärare att vara en naturlig och viktig del. I diskussionsforumet på Moodle finns möjlighet att starta och hålla igång diskussioner kring de ämnen kursen behandlar, samt andra frågor som kan dyka upp. Kursen kommer genomgående att innehålla diskussionsuppgifter som genomförs individuellt eller i grupp, samt allmänna diskussioner kring litteraturen som kopplas till något intressant mediainslag, artikel eller liknande.

Kursperioden stäcker sig från vecka 36 till och med vecka 45. Kursen ges på halvfart vilket motsvarar ungefär 20 timmars studier per vecka. Kursen är uppbyggd kring fyra moment
• Definitioner, förekomst och orsaker till drogproblem,
• Olika drogers inverkan på individen – Vad händer i hjärnan?
• Bemötande av kriminellt belastade personer utifrån ett drogperspektiv.
• Hälsosamtal enligt Motiverande samtal.
som vart och ett kommer behandlas genom kurslitteraturen, uppgifter, allmänna diskussioner på forum i Moodle, individuell inlämningsuppgift samt en avslutande övergripande examination. Den övergripande examinationen sker på lärplattformen Moodle i form av en webbaserad tentamen under hela dygnet den 8 november 2019.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Välkomstdag - för dig som är ny student
Ett universitet med äkta gemenskap, det brukar våra studenter säga om oss. Välkomstdagen – första måndagen på terminen - är ett bra sätt att lära känna universitetet, dina klasskompisar, andra studenter och att helt enkelt komma in i livet som student. Se Välkomstdag

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Ta dig an kurslitteraturen med stor entusiasm! Ett förslag på tidsplan och lässchema kommer att finnas i studiehandledningen som kan underlätta för dig att komma igång. Mer information och kursrelaterat material kommer att fyllas på i Moodle under kursens gång.

Kurslitteraturen är obligatorisk och kommer att vara underlag för examinationen på kursen!

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Leif Franzén
Kursansvarig/ Lärare