Naturvetenskap GR (A), Naturvetenskap och teknik för grundlärare åk 4-6, 30 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Naturvetenskap GR (A), Naturvetenskap och teknik för grundlärare åk 4-6, 30 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Kursansvarig är Hugo von Zeipel på avdelningen för matematik och ämnesdidaktik, MOD. Du kommer träffa flera olika lärare under kursen med inriktning på olika ämnen.

Kursplan: Naturvetenskap GR (A), Naturvetenskap och teknik för grundlärare åk 4-6, 30 hp

Kurskod: NV003G Anmälningskod: K3851
Ort: Sundsvall Studieform: Distans Studiefart: 100%
Kursperiod: 2019-09-02 - 2020-01-19

Vi träffas första gången måndag 2 september kl 10.15 (se schema för lokal).

Studiehandledning kommer finnas på lärplattformen moodle från torsdag v 35.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.
Du som studerar på distans utan fysiska träffar, hittar information om datum, tider och annat i lärplattformen Moodle.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast 30 dagar innan kursstart. I Studentportalen tar du del av kursmaterial, registrerar dig på kurser och så vidare. Så registrerar du ett användar-ID för Studentportalen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation
Kursen går på helfart under höstterminen med inneveckorna 36, 39, 45, 50 och 3. Undervisningen är i regel från 10.15 på måndagen till 12.00 på fredagen. Räkna med undervisning 8.15–17 tisdag-torsdag.

Ett undantag från detta blir vecka 39, då vi kommer bo tre dagar på kursgården Aspnäs ca 2 mil utanför Härnösand och ha övningar och undervisning i fält. Ni kommer ha hemifrån nätundervisning på måndagen och är på Aspnäs tisdag-torsdag. Mer information om detta kommer under vecka 36 och i studiehandledningen.

Kursen är indelad i fem tematiska delar som täcker ämnesinnehåll, ämnesdidaktik och styrdokument. Vi har en didaktisk vinkel på alla delar men en av kursdelarna fokuserar särskilt på detta. I varje tematisk del ingår ett antal examinerande uppgifter (se kursplan). En del av schemat kommer samköras med lärarprogrammet F-3, innehåll och examinationer anpassas förstås efter respektive program.

Inneveckorna brukar vara intensiva. Lärarnas ambition med kursen är att sprida era studentinsatser, era kontakter med oss även över de veckor då vi inte träffas fysiskt. Vi kommer därför ha avstämningar, uppgifter och inlämningstillfällen varje vecka under kursen. Mer om detta vid kursintroduktionen.

Det blir många examinerade uppgifter under kursen och formerna för dessa kommer variera: skriftligt, muntligt och praktiskt, individuellt och i grupp, via nätet, lärplattformen och vid träffarna. En del av tiden på campus kommer att upptas av examinationer, vi försöker så mycket som möjligt att göra även dessa till lärtillfällen.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Välkomstdag - för dig som är ny student
Ett universitet med äkta gemenskap, det brukar våra studenter säga om oss. Välkomstdagen – första måndagen på terminen - är ett bra sätt att lära känna universitetet, dina klasskompisar, andra studenter och att helt enkelt komma in i livet som student. Se Välkomstdag

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Återigen, välkommen till kursen!

Hälsningar
Hugo

hugo.vonzeipel@miun.se
010-1428482

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Hugo Von Zeipel
Kursansvarig