Omvårdnad AV, Vård och behandling vid blås- och tarmdysfunktion, 7,5 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Omvårdnad AV, Vård och behandling vid blås- och tarmdysfunktion, 7,5 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Kursen syftar till att du ska förvärva fördjupade kunskaper om vård och behandling vid inkontinens och andra dysfunktionella tillstånd i blåsa och tarm samt förebyggande åtgärder hos vuxna och äldre. Kursen ger grundläggande kunskaper för att få förskriva förbrukningsartiklar vid vissa av dessa tillstånd.

Kursen går på kvartsfart och startar onsdagen den 18/9 kl. 10.30 på Campus Sundsvall. Sal meddelas separat. Vi inleder med en kursintroduktion och därefter föreläsningar under eftermiddagen samt den 19/9 fram till ca 16.00.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.
Du som studerar på distans utan fysiska träffar, hittar information om datum, tider och annat i lärplattformen Moodle.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast 30 dagar innan kursstart. I Studentportalen tar du del av kursmaterial, registrerar dig på kurser och så vidare. Så registrerar du ett användar-ID för Studentportalen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation

Kursen bedrivs med fördröjd studietakt (kvartsfart) och är upplagd som distansstudier med fyra planerade sammankomster á 2 dagar: vecka 38 (se ovan), vecka 42 (15-16/10), vecka 46 (12-13/11) samt vecka 51 (17-18/12). Det sista kurstillfället innefattar examinationsseminarier.
I perioden mellan träffarna bedriver studenten egna studier. Ett aktivt deltagande vid kurstillfällena förväntas och vid frånvaro ges kompletterande uppgifter.
Studieplattformen Moodle kommer användas. Där kommer dokument för kursen att finnas och det är också ett forum för information, kommunikation samt en plats för vissa examinationer.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Återigen, varmt välkommen till kursen!

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetBirgitta Larsson
Vänliga hälsningar,
Birgitta Larsson, kursansvarig
Universitetslektor, barnmorska