Omvårdnad GR (C), Vetenskaplig metod, 15 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Omvårdnad GR (C), Vetenskaplig metod, 15 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Vi vill önska dig hjärtligt välkommen till kursen vetenskaplig teori och metod som syftar till att ge dig en grund inför omvårdnadsuppsats III.

Kursplan: Omvårdnad GR (C), Vetenskaplig metod, 15 hp

Kurskod: OM081G Anmälningskod: O4221
Ort: Östersund Studieform: Campus Studiefart: 100%
Kursperiod: 2019-11-11 - 2020-01-19

Kursen pågår mellan 11/11 2019 (kl 8.30) och 19/1 2020, lokal finns inte att meddela ännu. Närmare kursstart finner du schemat via studentportalen med hjälp av kurskoden. Du får även tillgång till schemalänk i den digitala portalen (se nedan). All undervisning samt examinationer är campusförlagda i Östersund.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.
Du som studerar på distans utan fysiska träffar, hittar information om datum, tider och annat i lärplattformen Moodle.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast 30 dagar innan kursstart. I Studentportalen tar du del av kursmaterial, registrerar dig på kurser och så vidare. Så registrerar du ett användar-ID för Studentportalen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation
Kurslitteraturen (se kursplan) används från start, i tillägg förekommer vetenskapliga artiklar. Föreläsningar sker mestadels de första veckorna, därefter arbetar du tillsammans med annan student som förberedelse till examinationer som genomförs både skriftligt och i seminarieform. Kursen avslutas med en individuell salstentamen. Under kursen används portalen Moodle för information och diskussion.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Välkomstdag - för dig som är ny student
Ett universitet med äkta gemenskap, det brukar våra studenter säga om oss. Välkomstdagen – första måndagen på terminen - är ett bra sätt att lära känna universitetet, dina klasskompisar, andra studenter och att helt enkelt komma in i livet som student. Se Välkomstdag

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Välkommen till en kurs som förhoppningsvis leder till ett ytterligare perspektiv på din yrkesverksamhet! De studenter som går programmet brukar uppskatta att redan klara sjuksköterskor deltar, och dessa kan också bidra med sina erfarenheter från VFU-placeringar.

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Lena Junehag
Kursansvarig: Lena Junehag, lektor
Kursansvarig: Linda Rönnberg, doktorand, adjunkt