Arkiv- och informationsvetenskap AV, Hållbar arkitektur, 7,5 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen till kursen Arkiv- och informationsvetenskap AV, Hållbar arkitektur, 7,5 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Vi som håller kursen heter Håkan Sundberg och Göran Samuelsson. Vi arbetar båda vid Institutionen för Informationssystem- och Teknologier (IST) i Sundsvall.
Arkitektur är en stor och viktig fråga i många organisationer idag och vi vet att innehållet är relevant och hoppas att du kommer att ha nytta av kunskaperna i framtida arbetsliv.

  • Kurskod: AK023A
  • Anmälningskod: F2071
  • Ort: Flexibel
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Kursperiod: 2020-08-31 - 2020-11-01

Kursen inleds vecka 36 med en första välkomstträff i onlineverktyget Zoom. Se vidare på länken till schema.
https://cloud.timeedit.net/miun/web/student/ri10166450000YQQ58Z7586007y0Y3477gQ7g3X9Y65ZQ5.html

Kursens administreras via lärplattformen Moodle som du kommer åt efter att du har registrerat dig på kursen.

Schema
Fyra veckor innan kursstart når du ditt schema genom https://cloud.timeedit.net/miun/web/student/ri10166450000YQQ58Z7586007y0Y3477gQ7g3X9Y65ZQ5.html. Observera att schemat uppdateras fram till kursstart och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter starten.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Har du glömt dina inloggningsuppgifter skapar du nya här.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation

Kursen genomförs i lärplattformen Moodle. Där kommer allt kursmaterial att samlas i form av föreläsningsmaterial och inspelade föreläsningar och där hittar du information om kursens examination och uppgifter.
Vi använder också mötesverktyget Zoom för träffar och seminarier online.
Kursen examineras genom en tentamen som genomförs som en webbexamination samt en projektuppgift med seminarier och rapport. I projektuppgiften kommer du att få arbeta med en verklig organisation som du väljer själv, så börja gärna fundera redan nu.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Vi hoppas att du kommer att trivas på kursen!

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetHåkan Sundberg