VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen till kurspaketet Matematik GR (A), 30 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Vi hälsar dig välkommen till dina studier i matematik vid Mittuniversitetet och hoppas att du kommer att trivas.

Vi ses för en första introduktion kl 10.15 måndag 31/8 via Zoom https://miun-se.zoom.us/s/156859180.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Har du glömt dina inloggningsuppgifter skapar du nya här.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart. Det är viktigt att du registrerar dig på varje kurs. Observera att du har sökt ett kurspaket och kommer att läsa fler kurser (som bildar paketet) och du måste registrera dig på varje kurs.

Kursinformation

Kurspaketet består av fyra kurser. Under läsperiod 1 går kurserna Envariabelanalys 1 och Linjär algebra på halvfart och samläses helt eller delvis med ingenjörsutbildningarna. I läsperiod 2 går först kursen Envariabelanalys 2 på helfatrt och därefter Fördjupningskurs i matematik och även den på helfart. Kurserna i läsperiod 2 läses separat av er på A-blocket och samläses alltså inte med andra utbildningar.
När matematikkursen startar förväntas man ha vissa grundkunskaper.För att ge en möjlighet att fräscha upp kunskaperna erbjuder vi en preparandkurs som ges på distans två veckor innan terminsstart, vecka 34 och 35. Kursen berättigar till studiemedel, men kan inte ingå i examen. Ange i så fall till CSN att studierna börjar den 17 augusti och att du läser 33 poäng under höstterminen (3 förutbildningspoäng för preparandkursen och 30 högskolepoäng för programstudierna).
Mer information om preparandkursen finns i välkomstbrevet till Preparandkurs för matematik på högskolan, MA015X, se www.miun.se/sommaren2020_ma015x_K4029.

Obs! Om du avser att gå kursen så tänk på att försöka skaffa boken (Matematik startbok ISBN 9789144134024) i förväg då kursen är kort!

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Vi hoppas att du kommer att trivas med dina matematikstudier vid Mittuniversitet.

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetAnders Holmbom