Folkhälsovetenskap AV, Strategiskt folkhälsoarbete, 7,5 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen till kursen Folkhälsovetenskap AV, Strategiskt folkhälsoarbete, 7,5 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Tisdagen den 1 september 2020 kl. 15:00-17:00 håller vi en kursintroduktion via Zoom. Länken hittar du på lärplattformen Moodle som du kommer åt när du registrerat dig i kursen.

  • Kurskod: FH016A
  • Anmälningskod: N2061
  • Ort: Flexibel
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Kursperiod: 2020-08-31 - 2020-11-08

Kursplanen med kurslitteratur hittar du på MIUN webben med kurskoden FH016A. Du kan med fördel skaffa kurslitteraturen redan nu.

Schema
Fyra veckor innan kursstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till kursstart och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter starten.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Har du glömt dina inloggningsuppgifter skapar du nya här.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation

Kursen ges på distans utan träffar och läses tillsammans med fristående studenter och programstudenter i magister- och masterprogrammet i folkhälsovetenskap 60/120 hp där kursen ges som första kurs på termin 3. Kursformen är flexibel förutom att genomföra gruppdiskussioner och examinationsuppgifter enligt schema.

Undervisningen utgår från ett forskande och undersökande arbetssätt. Studierna tar sin utgångspunkt i den studerandes erfarenhet och bygger på dennes ansvar samt ett aktivt kunskapssökande, reflektion och värdering. Stor vikt läggs på att studenterna tillsammans utvecklar sina kunskaper genom studieuppgifter och diskussioner för att främja den enskildes lärande.

Kursen innehåller fem moduler.
Kursmoment 1: Grunder och underlag 1,0 hp.
Kursmoment 2: Modeller för planering 1,0 hp.
Kursmoment 3: Teorier för folkhälsoarbete 1,0 hp.
Kursmoment 4: Etiska överväganden 1,0 hp.
Kursmoment 5: Individuell hemtentamen 3,5 hp.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetEija Viitasara
Docent i folkhälsovetenskap / Kursansvarig