Folkhälsovetenskap GR (A), Folksjukdomar, 7,5 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen till kursen Folkhälsovetenskap GR (A), Folksjukdomar, 7,5 hp och som student vid Mittuniversitetet.

I kursplanen finns aktuell litteraturlista. Tänk på att beställa hem kurslitteraturen i god tid före kursstart.
Kursen ges på 100 % dagtid. För att följa med i studietakten beräknas du kunna ägna 35-40 h/v av din tid till dina studier.

  • Kurskod: FH035G
  • Anmälningskod: N2251
  • Ort: Flexibel
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 100%
  • Kursperiod: 2020-10-05 - 2020-11-08

Kursen ges utan fysiska träffar. Under vecka 43 kommer det att vara ett obligatoriskt examinerande seminarium. Det är det enda tillfället som du behöver vara närvarande i realtid.
I början av kursen ges en kort kursintroduktion och eventuellt några föreläsningar, till dessa kommer du att inbjudas att delta i realtid. Kursintroduktionen och föreläsningarna kommer inte per automatik att spelas in.

Schema
Fyra veckor innan kursstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till kursstart och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter starten.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Har du glömt dina inloggningsuppgifter skapar du nya här.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation

Kursen är uppdelad i tre moment som bygger på varandra och det tredje momentet innefattar att skriva en rapport där förvärvad kunskap från samtliga tre moment med tydlighet kan knytas till kursens lärandemål.

Moment 1 Farmakologiska begrepp (ICD, ATC, DDD) och smittskyddslagen (2,0 hp)
Moment 2 Kroppens uppbyggnad och funktion (indelat i sex teman utifrån våra vanligast förekommande folksjukdomar) (2,5 hp)
Moment 3 Individuell uppgift (rapport som utgår från moment 1 + 2 inklusive folksjukdomarnas utbredning samt etiska reflektioner) (3,0 hp)

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Vid ytterligare frågor är du välkommen att ta kontakt när vi är åter från semester. Det vill säga från och med måndag den 10 augusti.

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetHeidi Carlerby
Lektor i folkhälsovetenskap/Kursansvarig