Folkhälsovetenskap GR (B), Migration och hälsa, 7,5 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen till kursen Folkhälsovetenskap GR (B), Migration och hälsa, 7,5 hp och som student vid Mittuniversitetet.

I kursplanen finns aktuell litteraturlista. Tänk på att beställa hem kurslitteraturen i god tid före kursstart. Kursen ges på 100 % dagtid. För att följa med i studietakten beräknas du kunna ägna 35-40 h/v av din tid till dina studier.

  • Kurskod: FH036G
  • Anmälningskod: N2261
  • Ort: Flexibel
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 100%
  • Kursperiod: 2020-11-09 - 2020-12-13

Kursen ges utan fysiska träffar. I början av kursen ges en kort kursintroduktion och eventuellt några föreläsningar, till dessa kommer du att inbjudas att delta i realtid. Kursintroduktionen och föreläsningarna kommer inte per automatik att spelas in.
Inför kursstart rekommenderas du att läsa igenom Nilsson, A., & Nyström, Ö.(senaste upplagan)
"Flyktingkrisen och den svenska modellen", Lund: C

Schema
Fyra veckor innan kursstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till kursstart och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter starten.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Har du glömt dina inloggningsuppgifter skapar du nya här.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation

Moment 1 – Nutida och historiska perspektiv på migration (2,0 hp)
Moment 2 – Sociala kapitalets betydelse för främjande av hälsa (2,5 hp)
Moment 3 – Individuell hemtentamen (3 hp)

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Vid frågor om kursen är du välkommen att höra av dig när vi är åter från semester. Det vill säga måndagen den 10 augusti.

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetSara Svanholm
Lektor i folkhälsovetenskap/Kursansvarig