Företagsekonomi AV, Effektivt ledarskap och företagsetik, 7,5 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen till kursen Företagsekonomi AV, Effektivt ledarskap och företagsetik, 7,5 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Klokt att du valt att läsa Effektivt Ledarskap och Företagsetik i höst. Kunskap om etiken och dess grunder har ökat i betydelse i samma takt som tekniken utvecklats och handeln internationaliserats. Ledarskapets utmaningar är allt mer komplexa eftersom information sprids snabbare samtidigt som unga generationer har högre krav på att organisationen skall leva som de lär, enligt ”code of conduct”.

  • Kurskod: FÖ008A
  • Anmälningskod: L4711
  • Ort: Östersund
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Kursperiod: 2020-10-05 - 2020-11-08

Kursen startar den 7/10 med en obligatorisk introduktionsföreläsning. All relevant information ges vid detta tillfälle, i övrigt hänvisas till kurshemsidan i Moodleplattformen. Beroende på situationen gällande coronaviruset kan introduktionen komma att ges på distans via det digitala verktyget Zoom, och spelas då in, vilket innebär att den kan ses senare vid valfritt tillfälle.

Schema
Fyra veckor innan kursstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till kursstart och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter starten.

Kursinformation

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, inlämningsuppgifter och tentamina. Beroende på coronaviruset kan undervisningen komma att ges på distans, via webben, och kurshemsidan på Moodle samt med hjälp av bildkonferensverktyget Zoom. Föreläsningarna ges i realtid enligt schema, men spelas in, och kan därför ses vid önskad tidpunkt. Seminarier har däremot fasta schemalagda tider.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Har du glömt dina inloggningsuppgifter skapar du nya här.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Obligatorisk litteratur är:
Crane, A. & Matten, D. Titel: Business Etihcs. Managing Corporate Citizenship and Sustainability in the
Age of Globalization


Vi ser fram emot att mötas i höst antingen på campus eller på via webben!

Ulrika Sjödin och Maria Bogren

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetUlrika Sjödin