Genusvetenskap GR (C), Kandidatkurs i genusvetenskap, 30 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen till kursen Genusvetenskap GR (C), Kandidatkurs i genusvetenskap, 30 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Hej!
Välkommen till C-kursen i Genusvetenskap! Kursen ges på halvfart och som distanskurs. All kommunikation utgår från plattformen Moodle. Du som student behöver tillgång till dator med internetuppkoppling. Information om litteratur och lärandemål för delkurs hittar du i kursplanen.

  • Kurskod: GE018G
  • Anmälningskod: M7131
  • Ort: Sundsvall/Östersund
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Kursperiod: 2020-08-31 - 2021-06-06

Kursen inleds vecka 36, 31 augusti. Då finns all information du behöver på kurssidan i Moodle. Förutom kursmaterial och länkar finns en anslagstavla där lärare lägger ut viktiga meddelanden som du behöver ta del av. Du kan också skicka e-post och konferera med studiekamrater och lärare via Moodle. Kursen består av tre delkurser.

Schema
Fyra veckor innan kursstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till kursstart och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter starten.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Har du glömt dina inloggningsuppgifter skapar du nya här.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation

Moment 1: v.36-45
Feministiska debatter (7,5 hp) orienterar studenterna i brytningspunkter inom aktuell och historisk genusvetenskaplig teori och debatt.
Första debatten är fokuserad kring frågor om (o)rättvisa, erkännande och omfördelning. Del 1 av moment 1 examineras med en skriftlig uppgift – deadline oktober 1.
Andra debatten är fokuserad på genus, identitet och nationalism. Del 2 av moment 1 examineras med tentamen som ska lämnas in 6 november.

Moment 2: v.46-02
Vetenskapliga metoder (7,5 hp) ger fördjupad kunskap om kvalitativ metod, genusvetenskaplig metodologi och vetenskapsteori med fokus på självständig tillämpning och kreativt skrivande.
Del 1 av Moment 2 har fokus på vetenskapliga berättelser inom genusvetenskap.
Del 2 av Moment 2 har fokus på framställning av materialet.

Moment 2 inkluderar 1 möte (kan ersättas med Zoom-möte i realtid på grund av Covid-19). Tiden för möte meddelas separat.

Moment 3: v 3-22 (2021)
Kandidatuppsats (15 hp) innefattar självständigt arbete på kandidatnivå. Under detta moment genomförs en egen genusvetenskaplig studie. Ni ska formulera ett genusvetenskapligt problem och analysera det utifrån lämplig genusvetenskaplig teori och metod. Varje student kommer att tilldelas handledare; arbete mellan student och handledare planeras individuellt.
Uppsatsarbete inkluderar också opponering – granskning av ett vetenskapligt arbete.
Två fysiska träffar planeras för moment 3 (kan ersättas med Zoom-möte).
Mer instruktioner kring skrivande av uppsats kommer i början av moment 3.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Välkommna till kursen!

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetYulia Gradskova
Yulia Gradskova, docent i historia, lektor i genusvetenskap
Kursanvarig