Genusvetenskap GR (B), Genusvetenskap II, 30 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen till kursen Genusvetenskap GR (B), Genusvetenskap II, 30 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Under höstterminen kommer du att få möta två lärare - Anna Olovsdotter Lööv & Yulia Gradskova. Anna är ansvarig för moment 1 och Yulia för moment 2.

Vi ser båda mycket framemot att få träffa er alla (digitalt) och hoppas vi får en intressant och rolig hösttermin tillsammans!

Då detta är en distanskurs påverkas undervisningen inte av Covid-19.

  • Kurskod: GE019G
  • Anmälningskod: M7231
  • Ort: Flexibel
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Kursperiod: 2020-08-31 - 2021-06-06

Kursen startar den 31 augusti (v. 36).
Kursens första moment inleds med boken Sexualitetens historia, del 1: Viljan att veta av Michel Foucault, så denna är den första bok du behöver införskaffa.

Schema
Fyra veckor innan kursstart når du ditt schema genom https://cloud.timeedit.net/miun/web/personal/ri1X5067w6503vQQ1YZY5Q8Y07y0Z67Q7.html. Observera att schemat uppdateras fram till kursstart och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter starten.

Kursinformation

Kursen går på halvfart över två terminer och är indelad i fyra på varandra följande moment om vardera 7,5 hp. De två första momenten går på höstterminen och moment 3 och 4 på vårterminen. Nedan följer information om varje moment.

Moment 1: Feministiska genealogier (7,5 hp)
Detta moment syftar till att ge en bild av genusvetenskapens historiska och teoretiska utveckling genom att presentera olika feministiska teorier och deras förståelse av samhällsprocesser.

Litteratur på momentet är (i den ordning litteraturen presenteras på kursen):
Sexualitetens historia, del 1: Viljan att veta av Michel Foucault
Genustrubbel: Feminism och identitetens subversion av Judith Butler
Apor, cyborger och kvinnor: Att återuppfinna naturen av Donna Haraway
Vithetens hegemoni av Sara Ahmed

Momentet examineras kontinuerligt samt med en avslutande hemtentamen.

Moment 2: Teoretisk fördjupning (7,5 hp)
Under moment två ligger fokus på att nå en fördjupad förståelse av ett urval av feministiska teorier och deras relevans för att analysera aktuella händelser.
Momentet är uppdelat i två delmoment.

Delmoment 1 har fokus på post/nymaterialistisk feminism med diskussioner kring kroppen, naturen och teknik. Delmomentet examineras med en mindre skriftlig uppgift. Deadline är den 3 december.

Delmoment 2 har fokus på avkoloniserad- och urfolksfeminism. Postkoloniala teorier och deras användbarhet i den svenska kontexten kommer att diskuteras och feministisk kunskapsproduktion kommer att problematiseras.

Momentet examineras genom en tentamen med deadline den 8 januari.

Moment 3: Att göra feministisk forskning (7,5 hp)
Under moment tre introduceras genusvetenskapliga metoder och relationen mellan teori och metod diskuteras. Syftet är att ge fördjupade kunskaper om metodologiska och vetenskapsteoretiska utgångspunkter för genusvetenskapliga studier.

Moment 4: Självständigt arbete (7,5 hp)
Kursen avslutas med att studenten på moment fyra genomför ett självständigt arbete om 7,5 hp genom att formulera en genusvetenskaplig frågeställning som sedan undersöks i en mindre studie. Här får studenten konkret användning av den teoretiska och metodologiska kunskapen från de tidigare momenten.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Har du glömt dina inloggningsuppgifter skapar du nya här.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Om du har några frågor så är det bara att höra av dig!
Ses i slutet av augusti!

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetAnna Olovsdotter Lööv
Kursansvarig