Historia AV, Humanistisk vetenskapsteori, 7,5 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen till kursen Historia AV, Humanistisk vetenskapsteori, 7,5 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Hej!

Vi som undervisar på denna kurs heter Samuel Edquist och Biörn Tjällén. Vi ser mycket fram mot detta och hoppas ni ska tycka det blir givande.

Kursen är redan från början planerad att ges via distansformen, så den påverkas förstås inte av de restriktioner som eventuellt kvarstår under hösten.

För antagna till magisterprogrammet, se även https://www.miun.se/grupper/magisterhistoria

  • Kurskod: HI002A
  • Anmälningskod: M2161
  • Ort: Flexibel
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 100%
  • Kursperiod: 2020-08-31 - 2020-10-04

Undervisningen äger rum i distansverktyget Zoom, via följande adress om inget annat anges senare: https://miun-se.zoom.us/j/7731432651

När du har registrerat dig på kursen kommer du att få tillgång till kursens sida på Moodle. Där kommer all upptänklig information att presenteras inför de olika seminarierna m.m.

Se även nedan under "Upplägg" med lite tips inför det första seminariet.

Schema
Fyra veckor innan kursstart når du ditt schema genom https://cloud.timeedit.net/miun/web/student/ri1X5079Z5701vQQ7wZ1Q85Y00yY5YQ7.html. Observera att schemat uppdateras fram till kursstart och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter starten.

Kursinformation

Kursen kommer att bestå av fem obligatoriska seminarier, med början måndagen den 31 augusti. Inför seminarium två–fem kommer ni att få uppgifter av olika slag, och förutsättas ha läst bestämda delar av kurslitteraturen.

Eftersom första seminariet äger rum på kursens första dag så finns inga krav på att ni har hunnit läsa något till dess. Seminariet kommer att bestå i en introduktion till vetenskapsteori i allmänhet där vi ger presentationer och ni diskuterar utifrån era tidigare erfarenheter och förväntningar.

Innan kursen bör du ha införskaffat den kurslitteratur som nämns i kursplanen. Allra viktigast inför den första kursveckan är att du har tillgång till Bengt Hanssons bok "Skapa vetande: vetenskapsteori från grunden", som vi också vill uppmuntra till att du har bekantat dig med i förväg.

Under kursens gång är det på Moodle som all löpande information ges inför de enskilda seminarierna m.m. Där gör ni normalt sett era inlämningar av examinerande uppgifter m.m.

Håll utkik där åtminstone någon gång per dag, ifall det skulle meddelas ändringar eller nyheter.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Har du glömt dina inloggningsuppgifter skapar du nya här.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Hoppas ni ska finna kursen givande! Och för er som ska läsa hela magisterprogrammet så hoppas vi att den ska ge er en bra grund för de fortsatta studierna!

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetSamuel Edquist
Samuel Edquist, professor i historia
kurs- och programansvarig