VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen till kursen Historia GR (B), 30 hp och som student vid Mittuniversitetet.

I kursen Historia B får du förståelse för hur historisk formas och utvecklas, både genom studier av sådana
teori- och metodfrågor som är relevanta i den historiska forskningen, och genom arbete med en egen forskningsuppgift, alltså den B-uppsats som ingår som ett viktigt moment i kursen. Du fördjupar också dina kunskaper i två temakurser som berör olika historiska problemområden..

  • Kurskod: HI002G
  • Anmälningskod: M2231
  • Ort: Sundsvall
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Kursperiod: 2020-08-31 - 2021-01-17

Introduktionstillfället äger rum måndag 31 augusti kl 1315-15 på Campus Sundsvall. Kursen är coronanpassad för campus, det vill säga social distansering tillämpas i lokalerna.

Schema
Fyra veckor innan kursstart når du ditt schema genom https://cloud.timeedit.net/miun/web/student/ri1X5099Z1706vQQ7wZ1Q83Y06yY5YQ7.html. Observera att schemat uppdateras fram till kursstart och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter starten.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Har du glömt dina inloggningsuppgifter skapar du nya här.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation

Kursen ges på helfart under hela terminen, vecka 36 (31/8) – vecka 2 (17/1). Kursen är indelad i fyra moment och momenten läses delvis parallellt. Uppsatsmomentet läses parallellt med metodmomentet och avslutas under kursens sista vecka men redan under moment 1 introduceras uppsatsskrivandet. Den första tematiska fördjupningskursen på terminen har titeln "Tidigmoderna häxprocesser i Sverige och Europa" och startar i vecka 36 med Andreas Hellerstedt som delkursansvarig. Mail: andreas.hellerstedt@miun.se.Den första boken som tas upp under denna fördjupningskurs är Brian P. Levack, The Witch-hunt in Early Modern Europe (344 s.); finns också som e-bok.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Jämfört med A-kursen som handlar mycket om litteraturläsning så innehåller B-kursen mer eget skrivande, både uppsats och inlämningsuppgifter. Räkna med att arbetet med källmaterialet och skrivandet av uppsatsen tar mer tid än väntat! Samtidigt är B-nivån spännande eftersom det är här man lär sig hur verktygslådan funkar i historiska studier! Välkommen till kursen!

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetAnne Hedén
Kursansvarig