VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen till kursen Historia GR (C), 30 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Kursansvarig lärare är jag, Simon Larsson. Jag disputerade 2010 på en avhandling i historia och har undervisat på många olika universitet.

  • Kurskod: HI004G
  • Anmälningskod: M2251
  • Ort: Sundsvall
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Kursperiod: 2020-08-31 - 2021-01-17

Kursen ges på campus trots Coronatider, eftersom vi inte kommer behöva trängas. Terminen börjar vecka 36 och det första tillfället är 2 september 10.15. Allt som rör kursen finns i lärplattformen Moodle, så ta för vana att dagligen gå in och kolla där efter nyheter och uppdateringar.

Schema
Fyra veckor innan kursstart når du ditt schema genom https://cloud.timeedit.net/miun/web/student/ri1X5079Z7709vQQ7wZ1Q88Y05yY5YQ7.html. Observera att schemat uppdateras fram till kursstart och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter starten.

Kursinformation

Kursen är uppdelad i tre moment. Alla omfattar självständig läsning av kurslitteratur, självständigt utförda inlämningsuppgifter.
Litteratur som är bra att skaffa är Louis Berglund & Agneta Ney, Historikerns hantverk: om historieskrivning, teori och metod (Studentlitteartur, 2015) samt Miles Fairburn, Social history: Problems, Strategies and Methods (Palgrave 1999).

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Har du glömt dina inloggningsuppgifter skapar du nya här.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Simon Larsson ansvarar för två av momentetn, teori & metod, samt uppsats. Sven Olofsson ansvarar för den tematiska läskursen.

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetSimon Larsson
Simon Larsson, kursansvarig