Samhällsorientering för lärare åk 1-3, 15 högskolepoäng (1-15 högskolepoäng). Ingår i Lärarlyftet, 15 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Samhällsorientering för lärare åk 1-3, 15 högskolepoäng (1-15 högskolepoäng). Ingår i Lärarlyftet, 15 hp.

Kursen är helt nätbaserad, all information och kommunikation sker över nätet. Den mest centrala delen av den virtuella miljön är Mittuniversitetets kursplattform Moodle. Kursplattformen kommer vi främst att använda oss av för att lägga upp inspelade föreläsningar, lämna kursinformation samt lägga ut länkar till seminarierum etc.

  • Kurskod: HI007U
  • Anmälningskod: M7241
  • Ort: Flexibel
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Kursperiod: 2020-08-31 - 2021-01-17

Seminarier
Till våra seminarier över nätet använder vi Zoom, med både ljud och bild. Länkar till de virtuella seminarierummen kommer att läggas upp i kursplattformen Moodle. För att delta i seminarierna krävs en stabil internetuppkoppling, webbkamera och headset. Ett mobilt bredband rekommenderas inte. Använd headset istället för extern mikrofon för att undvika rundgång som annars lätt uppstår.

Kursinformation

Kursen består av fyra delmoment och inleds med religion v. 36-40, följt av historia v. 41-45, samhällskunskap v. 46-50 och avslutas med geografi v. 51-3.

För att underlätta din planering presenteras schemat för det första delmomentet (religion) redan i detta välkomstbrev. Momentet leds av Pierre Wiktorin (pierre.wiktorin@miun.se).

Måndag 31/8-2020:
Start av kursen som inleds med delmomentet Religion.
Registrera dig, logga in på lärplattformen Moodle och ta del av den information som har publicerats där.
Välj seminariegrupp i den gruppvalsfunktion som finns på Moodle.

Torsdag 3/9:
Introducerande webbseminarium. Ingen gruppindelning utan välj den tid som passar bäst.
Intro 1: 15.30-17.00
Intro 2: 17.30-19:00

Tisdag 15/9:
Webbseminarium grupp 1: 14:30-16:00
Webbseminarium grupp 2 :16:30-18:00

Söndag 20/9 (senast):
Inlämning version 1 av inlämningsuppgift

Onsdag 30/9:
Webbseminarium grupp 1: 14:30-16:00
Webbseminarium grupp 2: 16:30-18:00

Söndag 4/10 (senast):
Inlämning av slutversion av inlämningsuppgift

Måndag 5/10:
Start för delkursen Historia. Schema meddelas senare.

Validering
Antagna till kurser inom Lärarlyftet har möjlighet att ansöka om validering, vilket kan leda till tillgodoräkning av högskolepoäng. Med validering avses kartläggning och bedömning av deltagarens befintliga kunskaper och kompetens i förhållande till lärandemålen i aktuell kurs. Ansökan görs i det digitala ansöknings- och administrationssystemet Valda. Mer om detta: www.miun.se/lararlyftet/antagen

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Har du glömt dina inloggningsuppgifter skapar du nya här.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Frågor om det inledande momentet besvaras av Pierre Wiktorin, pierre.wiktorin@miun.se.

Administratör Lärarlyftet: Åsa Nyberg, asa.nyberg@miun.se

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetSven Olofsson
Kursansvarig