Samhällsorientering för lärare åk 4-6, 30 högskolepoäng (1-30 högskolepoäng). Ingår i Lärarlyftet.

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Samhällsorientering för lärare åk 4-6, 30 högskolepoäng (1-30 högskolepoäng). Ingår i Lärarlyftet..

Kursen startar måndagen den 31/8 och du kommer att börja veckan med att bekanta dig med lärplattformen Moodle. Detta välkomstbrev behandlar i huvudsak kursens inledande moment, religion, som kommer att introduceras av Maths Bertell under onsdagen den 2/9.

  • Kurskod: HI008U
  • Anmälningskod: M7271
  • Ort: Flexibel
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Kursperiod: 2020-08-31 - 2021-06-06

Kursen och det första momentet introduceras av Maths Bertell vid följande tillfällen:
Onsdag 2/9 kl. 13:30-15:00
Onsdag 2/9 kl. 15:30-17:00
Välj den tid som passar dig bäst. Du behöver INTE föranmäla dig till detta introduktionsseminarium.
Kom i håg att skaffa den kurslitteratur som hör till de olika momenten. Undervisningen förutsätter att du har tillgång till den angivna litteraturen.

Kursinformation

Kursen är nätbaserad, all information och kommunikation sker över nätet. På Mittuniversitetets lärplattform Moodle, kommer du att hitta inspelade föreläsningar, kursinformation och länkar till seminarierum etc.

Kursen är uppdelad i fyra moment, vilka läses enligt följande:
Moment 1 Religion: v. 36–45
Moment 2 Historia: v. 46–2
Moment 3 Geografi: v. 3–12
Moment 4 Samhällskunskap: v. 13–22

Validering
Antagna till kurser inom Lärarlyftet har möjlighet att ansöka om validering, vilket kan leda till tillgodoräkning av högskolepoäng. Med validering avses kartläggning och bedömning av deltagarens befintliga kunskaper och kompetens i förhållande till lärandemålen i aktuell kurs. Ansökan görs i det digitala ansöknings- och administrationssystemet Valda. Mer om validering: www.miun.se/lararlyftet/antagen

Nätseminarier
Vi använder oss av konferensverktyget Zoom, som möjliggör seminarier över nätet med både ljud och bild. För att delta i seminarierna krävs en stabil internetuppkoppling, webbkamera och headset. Med extern mikrofon uppstår lätt rundgång. Mobilt bredband är inte att rekommendera även om det i lyckliga fall kan fungera.

Information om Moment 1: Religionskunskap
(v. 36-40 Religion ämnesteori, v. 41-45 Religion ämnesdidaktik)

Seminariegrupper
Det är många på kursen och många av er arbetar parallellt med studierna. Det finns möjlighet att välja en seminariegrupp (under Moment 1) som passar, se nedan. Till det första seminariet ska du meddela Mats Bertell (maths.bertell@miun.se) vilken grupp du vill vara med i. Det exakta ”taket” för respektive grupp kommer att bestämmas utifrån antalet deltagare på kursen (som i skrivande stund ej är fastslaget) så att grupperna blir så jämna till antalet deltagare som möjligt.

Arbetssätt och examination
Kontinuerligt studium och upprepning menar vi är vägen till kunskap och färdighet som befästs och finns med er även efter kursens slut. Därför använder vi oss av ett processuellt arbetssätt. Uppgifterna bearbetas först skriftligt och redovisas för läraren som ger återkoppling. Detta steg är inte betygsgrundande för att deltagare inte ska avstå från att komma med förslag på förbättringar och reflektioner. Därefter bearbetas uppgifterna med tillhörande problemställningar i form av seminarium. Efter seminariet ska studenten sedan fördjupa och utveckla uppgiften, och denna skriftliga framställning betygsätts sedan. På så vis blir seminariearbetet en integrerad del av uppgiften. Alla kommer väl förberedda och kan därigenom ge och ta emot synpunkter på en högre nivå än som annars vore möjligt.

Den inlämningsuppgift som ska utföras inom religion läggs ut i lärplattformen i samband med kursstart. Vi erbjuder kontinuerlig handledning via e-post. För frågor angående religion kontaktar du Maths Bertell. (maths.bertell@miun.se)

Kurslitteratur
Det är mycket viktigt att du i god tid skaffar den kurslitteratur som hör till de olika momenten eftersom undervisningen förutsätter att du har tillgång till den angivna litteraturen. Du bör därför senast vecka 36 ha tillgång till följande böcker:

Löfstedt, Malin (red.), 2011. Religionsdidaktik: mångfald, livsfrågor och etik i skolan
Svanberg, Ingvar & David Westerlund (red.), 2008 eller 2011 (helst). Religion i Sverige

Preliminär översikt
Här följer en preliminär översikt av nätseminarier och inlämningar för moment 1. På introduktionen i vecka 36 går vi igenom upplägget samt frågor om tider och upplägg.

Vecka 36
Kursstart måndagen den 31/8
Börja med att bekanta dig med lärplattformen Moodle, kursens upplägg och kursinformationen. Följ de läsanvisningar som presenteras.
Onsdag 2/9: Introducerande seminarier 13:30 respektive 15:30 (se ovan)

Vecka 38–39
Seminarium 1 religionsvetenskap och inlämning 1
Fredag 18/9 senast 09:00, inlämning av version 1, ämnesteori
Tisdag 22/9: grupp 1: 09:00-10:30, grupp 2: 11:00-12:30, grupp 3: 13:30-15:00, grupp 4: 15:30-17:00
Måndag 28/9, senast kl. 9.00: Inlämning version 2 av inlämningsuppgift i ämnesteori till Maths Bertell via inlämningsfunktionen i Moodle.

Vecka 42–43
Seminarium 2 religionsvetenskap och inlämning 2
Fredag 16/10 09:00 inlämning av version 1 av ämnesdidaktiska uppgiften i inlämningsfunktionen i Moodle.
Tisdag 20/10: grupp 1: 09:00-10:30, grupp 2: 11:00-12:30, grupp 3: 13:30-15:00, grupp 4: 15:30-17:00.
Vid detta seminarium diskuteras det ämnesdidaktiska arbetet.

Vecka 46
Slutinlämning Moment 1: Religionsvetenskap
Måndag 9/11, klockan 09:00: Inlämning av slutversionen av inlämningsuppgift ämnesdidaktik i religion via inlämningsfunktionen i Moodle

Upplägg och tider för moment 2: Historia, kommer att finnas i Moodle, innan starten den 9 november.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Har du glömt dina inloggningsuppgifter skapar du nya här.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Frågor angående religion: Maths Bertell, maths.bertell@miun.se.

Administrativ kontakt: Åsa Nyberg, asa.nyberg@miun.se.

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetPer Hammarström
Kursansvarig