Idrottsvetenskap GR (C), Träningslära III - Tillämpad träning för hälsa och prestation, 15 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen till kursen Idrottsvetenskap GR (C), Träningslära III - Tillämpad träning för hälsa och prestation, 15 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Inom denna kurs kombineras flera olika uppgifter i syfte att dels fördjupa i sig inom vissa områden inom idrottsvetenskap men framförallt att tillämpa teoretiska och tidigare tillägna kunskaper i praktiken.

  • Kurskod: IV062G
  • Anmälningskod: N4101
  • Ort: Östersund
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Kursperiod: 2020-11-09 - 2021-01-17

Kursen börjar i början av vecka 46. Vid första tillfället behöver inte några särskilda förberedelser men se till att du har tillgång till kurslitteraturen.

Schema
Fyra veckor innan kursstart når du ditt schema genom https://cloud.timeedit.net/miun/web/student/ri1X5079Z4709vQQ7wZ1Q88Y07yY5YQ7.html. Observera att schemat uppdateras fram till kursstart och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter starten.

Kursinformation

Kursen består av tre olika moment. I "Moment 1" fördjupar vi oss inom vissa delar av idrottsvetenskap och undervisningsformerna varierar mellan vanliga föreläsningar, rapportskrivning och att man tillämpar sina kunskaper i en pedagogisk sammanhang i form av en kortare föreläsning som man ska hålla i en grupp.

I "Moment 2" fokuserar vi på idrottsmedicin, framförallt på omhändertagande av idrottsskador och skademekanismer.

"Moment 3" är mycket mer praktisk. Du kommer att arbeta med två kunder där du intervjuar kunderna, genomför en kapacitetsanalys och skapar en träningsplan mot kundens mål. Dessutom kommer du rent praktiskt att träna med kunder över hela kursen. Inom detta moment ingår också en praktisk examination.

Inom denna kurs har du därmed väldigt mycket eget ansvar. Med tanke på att kursen går relativt sent under hösten 2020/början av 2021 så är planen vid skrivande stund att de praktiska delarna, dvs träning med kunder, kommer att genomföras som vanligt och där har vi en dispans. Dock planerar vi att de teoretiska delarna genomförs på distans. Dock följer vi myndigheternas rekommendationer och om restriktionerna hävs så kan det hända att vi genomför kursen helt på campus. Om situationen är som den är nu, så anpassar vi till det så klart.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Har du glömt dina inloggningsuppgifter skapar du nya här.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

En gång till, varmt välkommen till kursen!

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetMarko Laaksonen
Marko Laaksonen
Kursansvarig, ämnesföreträdare