Idrottsvetenskap GR (A), Träningslära parasport, 7,5 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen till kursen Idrottsvetenskap GR (A), Träningslära parasport, 7,5 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Denna kurs med målsättning ge dig utökad kunskap i att träna personer med syn och rörelsenedsättning ges för första gången nu till hösten. Kursen ges av Mittuniversitetet och många olika experter inom området bidrar i kursen både från Sverige och några andra länder. I huvudsak sker undervisningen på svenska men några föreläsningar ges på engelska.

  • Kurskod: IV063G
  • Anmälningskod: N4281
  • Ort: Östersund
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 25%
  • Kursperiod: 2020-08-31 - 2021-01-17

Kursen pågår under hela höstterminen. När du registrerar dig på kursen så kommer du att få tillgång till kurshemsidan på Moodle.

Kurslitteraturen består av två böcker. Båda dessa böcker är svåra att få tag i. Därför så finns digitala upplagor av böckerna att ladda ner från kurshemsidan. Stort tack till förlaget för det!

Schema
Fyra veckor innan kursstart når du ditt schema genom https://cloud.timeedit.net/miun/web/student/ri1X5079Z4709vQQ7wZ1Q88Y07yY5YQ7.html. Observera att schemat uppdateras fram till kursstart och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter starten.

Kursinformation

Kursen består av kurslitteratur samt online-material. Till det ges online-föreläsningar främst på tisdag eftermiddagar under första delen av höstterminen. Vår förhoppning är att också föreläsningarna kommer att kunna spelas in och läggas upp på kursplattformen.

Kursen kommer att ha en kursträff på Bosön tisdag-onsdag vecka 46, 10 november kl 8.30-17 och 11 november kl 8-16. Dessa dagar kommer att kombinera teori och praktik (träning). Vi följer givetvis folkhälsomyndighetens regler och om riktlinjer ändras så kan denna träff behöva justeras. Behöver du boka boende så gör det via www.Boson.se, 08-6996600, welcome@boson.se. Enkelrum inklusive mat kostar 1485/person och dygn.

Kursen kräver att du har dator och internetuppkoppling. Kursen examineras genom löpande diskussioner online samt att du ska göra ett träningsupplägg för en person med rörelse eller synnedsättning. Vi ber dig att försöka hitta en person i din närhet som skulle vilja ha ett träningsprogram. Genom det så kommer också examinationsuppgiften att kännas mer meningsfull, bli bättre och komma till praktisk nytta.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Har du glömt dina inloggningsuppgifter skapar du nya här.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Jag ser fram emot att möta dig i denna kurs, tillsammans ska vi lära oss hur vi ska träna fler para-idrottare med högre kvalitet.

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetMarie Ohlsson
Kursansvarig samt parasportkoordinator vid Mittuniversitetets idrottsakademi